image

Egenbetaling

Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, fx visse bøger, lommeregner og kopier/udprint, efter nærmere anvisning.
I 2012-13 er egenbetaling for undervisningsmidler i alt højst 2.500 kr. for de to eller tre år tilsammen.

Computer
Da it er en integreret del af undervisningen har skolen en forventning om, at du kan medbringe en computer i den daglige undervisning.


Ordbøger i de sprogfag, eleven har:
Skolen abonnerer på elektroniske ordbøger, som eleverne kan bruge på skolen og hjemme via internettet.
Køb ikke ordbøger uden at tale med sproglæreren, som kan anbefale bestemte ordbøger, henvise til yderligere, gratis ordbøger på internettet, mv.

Lommeregner til matematik:  
 Man skal ikke købe en lommeregner inden skolestart - i matematikundervisningen bruges i stedetet et matematikprogram på computer, der koster eleven ca. 175 kr. om året. Matematiklærerne giver nærmere information om dette ved undervisningens start. 
Skolen fraråder, at eleverne køber en lommeregner før skolestart.

Print
Som elev vil du også få adgang til at printe ud på skolens printere. Hver elev får 150 kr. at printe ud for pr. år. Har du behov for mere, kan du købe adgang til flere print. Hvert print koster 0,30 kr.

Studierejser:
Alle klasser tilbydes en studierejse eller gensidig udveksling med en klasse på en samarbejdsskole i Europa. Rejsen uddyber læreplansbestemt stof i et eller flere fag, typisk studieretningsfagene.
Lærerne gennemfører en anonym rundspørge blandt klassens elever om den maximale acceptable pris for turen, men prisen er typisk omkring 3.500 kr for rejsen og ophold. Hertil kommer mad og lommepenge. Resultatet meddeles eleverne og deres forældre, og der skal gives skriftligt tilsagn fra alle elever (eller deres forældre, hvis eleven er under 18 år) om deltagelse på de angivne betingelser. Herunder hører også tilsagn om ordensregler gældende på rejsen.
Hvis mere end tre elever ikke ønsker at deltage, aflyses rejsen.
De elever, der ikke deltager, skriver i stedet en stor opgave, der stilles af rejselærerne.

Ca. én måned efter rejsen holder klassen en rejseaften for forældrene med billeder og beskrivelser.

Ekskursioner:
Ekskursioner er undervisning, som foregår uden for skolen.
De ledes af en eller flere faglærere og skal omfatte læreplansbestemt stof. Det kan være et besøg i Folketinget i samfundsfag, et teaterbesøg i dansk eller en dag på Danmarks Tekniske Universitet i fysik.
Eleverne forventes selv at betale transporten, mens faglæreren kan søge skolen om betaling af eventuel entre. Der er mødepligt til ekskursioner, hvis klassen først er blevet enige om at tage af sted. Op til tre elever kan melde fra, uden at ekskursionen bliver aflyst. Elever, der ikke deltager i ekskursionen, skal i stedet skrive en opgave i emnet, som stilles af faglæreren.