image

Skole/hjem samarbejde

Hver klasse har et lærerteam på to lærere, der har ansvaret for den overordnede studieplan m.m. - læs mere her

Det er meget anderledes at gå på en ungdomsuddannelse end i folkeskolen. Den unge er inde i en frigørelsesproces og bliver ofte 18 år i løbet af uddannelsen, hvorefter skolen ikke har lov til at kontakte forældre eller værge uden den unges tilladelse.

Ud over at skolen altid er glad for at blive kontaktet af forældre, der har spørgsmål til skolen eller oplysninger om deres barn, som det er vigtigt, at skolen kender, er der dog følgende tilbud til forældre, der gerne vil følge med i deres barns skolegang:

 

 • Karakterer og fravær sendes ikke mere til forældrene. Alle elever har et personligt log-in til programmet Lectio, som forældrene må bruge for at se personlige oplysninger. Forældrene til elever under 18 år får dog tilsendt kopi af skriftlige advarsler og andre sanktioner. 

   

 • Skolen har et korps af forældre, der står i baren til de fire årlige skolefester. Alle er meget velkomne til at melde sig til dette arbejde. Man bestemmer selv hvor ofte og hvor længe, man ønsker at deltage. Læs mere her. Interesserede kan kontakte uddannelsesleder Marianne Bollerup Neuer: NGHMB@naestved-gym.dk
 • I begyndelsen af 1.g inviterer hver klasse forældrene til en hyggelig aften, hvor eleverne står for programmet og hvor klassens lærere vil være til stede. Der vil bl.a. være en rundvisning og man hører om fagene, undervisningen og Lectio, skolens fraværs-, skema,- og karaktersystem. 

   

 • I november i 1.g, nogle uger før eleverne skal afgive endeligt studieretningsønske, er der en orienteringsaften, hvor alle de studieretninger, som skolen udbyder, vil blive præsenteret og hvor hele strukturen i gymnasieuddannelsen med studieretninger, faglige niveauer og valgfag vil blive gennemgået. Der vil også være studievejledere til stede, der kan svare på individuelle spørgsmål. Studieretningerne er alle præsenteret her og vha. studieretningsvalgprogrammet kan man se hvilke valgfag, den enkelte studieretning giver mulighed for at vælge.

   

 • I marts i 1.g og 1.hf, efter at der er givet standpunktskarakterer anden gang og 1.g-eleverne er kommet godt i gang på studieretningen, er der forældrekonsultationer, hvor man kan ønske en samtale på ca. 15 minutter med op til 3 af elevens lærere. Man kan altid kontakte skolen, hvis man ønsker at tale med en bestemt lærer  på et andet tidspunkt.

   

 • I 2.-3.g og 2.hf er der tilbud om forældrekonsultationer (hvis barnet er under 18 år eller har givet samtykke) i november.

   

 • Typisk i 2.g/2.hf vil forældrene blive inviteret til en spændende rejseaften efter at klassen har været på studietur. Her vil eleverne fortæller om turen og viser billeder.

   

 • Hvert år opfører en del af eleverne en skolekomedie, som altid er en flot og festlig aften, hvor forældre og pårørende udgør størstedelen af publikum. Forældre er også meget velkomne til koncerter, fx julekoncerten i Sct. Mortens Kirke, og til FLE-aftenen - Forældre-Lærere-Elever - der er afslutningen på de temadage, skolen afholder hvertandet år. Her viser elever resultaterne af de 3 dages hårde slid på tværs af klasser og årgange.

   

 • Sidste eksamensdag i 3.g/2hf, typisk sidste onsdag i juni, er der gallafest for dimittenderne – de elever, der er blevet studenter. Her er forældre meget velkomne til at overvære at de festklædte unge mennesker danser Lanciers i aulaen, inden de går til gallamiddag sammen med deres lærere.

   

 • Fredag formiddag efter sidste eksamensdag er der dimission for studenterne og – af pladshensyn – primært deres forældre.