image

Sitemap

På vores sitemap kan du se alle de sider, som er oprettet på vores hjemmeside og den struktur de ligger i. Du kan åbne en side ved at klikke på den.

 

Velkommen til Næstved Gymnasium og HF           
OmSkolen
Bestyrelsens sammensætning
Til Censor
English
Chinese
Croatian
Deutch
Espanol
Francais
Russian
Find os
Parkering ved store arrangementer, men også i dagligdagen
Invitation til åbne foredrag
Ny Nordisk Mad - fup eller fakta?
Symposiet som kulturinstitution i det klassiske Athen
Kaldet til Kina
Mit Grønland
Da Snurre Snup skød med skarpt
Gudspartikler, babushkadukker og andet gøgl
Sjællandske lørdag 30. november 2013
Forsøg og projekter
Erhvervslivet i sproglig studieretning
Imodus
Innovation i alle fag
Innovationsklasser
Klasserumsledelse og læring
Matematikprojekt
Samarbejde med Ll. Næstved Skole om naturfag
Erhvervslivet i sproglige studieretningerne
SamarbejdeNNS
Tabletforsøg
Vækstforum Sjælland
Ledige stillinger på Næstved Gymnasium og HF
Kommunikationsmedarbejder
Pesonalegoder
Undervisningsjob
Lokale og internationale kontakter
Næstved
Samarbejde med Novenco
The World 'A' round Tour 2012
The World Around Tour! 2010
Blogs2011
Estland - Tallinn
Frankrig
Frankrig, Poitiers
Italien
Kina
Første besøg fra Kina august 2009
Besøg fra Kina august 2010
Første besøg i Kina april 2010
Kinesisk stor undervisningssucces
Kroatien, Zagreb
Spanien
Segovia
Toledo
Udvekslingsstudenter
Ukraine - Kiev
Den Transatlantiske Slavehandel (TST) / UNESCO
Flere nyttige ASP/TST links
Love og bekendtgørelser
Lovpligtige informationer
Ny Nordisk Skole
Holmegaardskolen
Ministerens besøg
NNSdag
Program
Samarbejde med Lille Næstved Skole
Organisation
Arbejdsmiljøorganistationen ved Næstved Gymnasium og HF
Skolen i tal
Skolens historie
Historisk linje
Jubilæum
Kunst
Arne Bang 1901-1983
Bjørn Poulsen
Vågnende Eva af Ejner Breinholt 1890-1973, billedhugger og maler
Harald Essendrup 1901-1978
Lily Troelso Borring
Skolen ønsker grafitti-inspireret vægmaleri velkommen
Skolens traditioner
Frokostpausen
Gallafest, dimission og translokation
Idrætsdag
MGP
Morgensamling
Rejser og udveksling
Skolekomedie
Skolestart
Juletraditioner
Åbent hus
Vision
Faglighed og den bedste atmosfære
Inspirerende studiemiljø
Lokal skole med globalt udsyn
Virtuel rundvisning på skolen
Rundvisning
Uddannelser
HF
HF består af
Krav til dig på hf
Hfs særkende
Hf er praksisorienteret
politi/falckredder-profil
Introduktionskursus
Værkstedsundervisning, lektiemoduler og tutor
Sikkerhedsnet
Valgfag på hf
STX
Master Class
Master Class på Science Center
Tur til Århus Universitet 2010
Tur til Carlsberg
Drama Master Class
Fag og studieretninger
Studieretninger 2011
Sproglig Humanistisk
Engelsk A fransk A naturgeografi B
Engelsk A spansk A naturgeografi B
Engelsk A spansk A tysk B
Engelsk A tysk A naturgeografi B
Internationale studieretninger 2011-2012
International 1:    Engelsk A, spansk A, naturgeografi B
International 2:  Engelsk A, kinesisk A, erhvervsøkonomi C
Kunstnerisk
Samfundsvidenskabelig
Samfundsfag A matematik A erhvervsøkonomi C
Samfundsfag A engelsk A matematik B
Samfundsfag B engelsk A multimedier C
Naturvidenskabelig
Bioteknologi A matematik A fysik B
Biologi A idræt B matematik B
Biologi A - matematik B - kemi B eller psykologi B
Matematik A - fysik B - kemi B
Matematik A fysik A kemi A
Studieretninger 2012-2015
Sproglig Humanistisk studieretninger 2012 / 2013
Engelsk A - fransk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - tysk B
Engelsk A - tysk A - naturgeografi B
Internationale studieretninger 2012-2013
International 1:    Engelsk A - spansk A - naturgeografi B
International 2:  Engelsk A - kinesisk A - erhvervsøkonomi C
Kunstnerisk studieretning: Musik A - engelsk A - fysik B
Samfundsvidenskabelig - studieretninger 2012 /2013
Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C
Samfundsfag A - engelsk A - matematik B
Samfundsfag B - engelsk A - multimedier C
Naturvidenskabelig
Bioteknologi A - matematik A - fysik B
Biologi A - idræt B - matematik B
Biologi A - matematik B - psykologi B
Matematik A fysik B kemi B
Matematik A - fysik A - kemi A
Matematik A - fysik B - informationsteknologi B
Geovidenskab A matematik A kemi B
Studieretninger 2013-2016
Sproglige humanistiske studieretninger
Engelsk A - fransk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - tysk B
Engelsk A - tysk A - naturgeografi B
Internationale studieretninger
International 1:    Engelsk A - spansk A - naturgeografi B
International 2:  Engelsk A - kinesisk A - erhvervsøkonomi C
Kunstnerisk studieretning 
Samfundsvidenskabelig - studieretninger
Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C
Samfundsfag A - engelsk A - matematik B
Samfundsfag B - engelsk A - multimedier C
Naturvidenskabelige studieretninger 2013-14
Bioteknologi A - matematik A - fysik B
Biologi A - idræt B - matematik B
Biologi A - matematik B - psykologi B
Matematik A - fysik B - kemi B
Matematik A - fysik A - kemi A
Matematik A - fysik B - informationsteknologi B
Geovidenskab A matematik A kemi B
Studieretninger 2014-2017
Sproglige humanistiske studieretninger
Engelsk A - fransk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - naturgeografi B
Engelsk A - spansk A - tysk B
Engelsk A - tysk A - naturgeografi B
Internationale studieretninger
International 1: Engelsk A, Spansk A, Naturgeografi B
Columbia i nye perspektiver
Catalonien blæser til kamp
Sameksistens i Det hellige Land
International 2:  Engelsk A - kinesisk A - erhvervsøkonomi C
Kunstnerisk studieretning 
Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag A - matematik A - erhvervsøkonomi C
Samfundsfag A - engelsk A - matematik B
Samfundsfag B - engelsk A - multimedier C
Naturvidenskabelige studieretninger
Bioteknologi A - matematik A - fysik B
Biologi A - idræt B - matematik B
Biologi A - matematik B - psykologi B
Matematik A - fysik B - kemi B
Matematik A - fysik A - kemi A
Matematik A - fysik B - informationsteknologi B
Geovidenskab A matematik A kemi B
Valgfag
Studieretningsprogram
Evalueringsplan
Næstved Sportscollege
Mærk Næstved Sport Awards
La Santa tur
Talentudvikling
Akademiet for Talentfulde Unge
Business Combat
Drughunter
European Business Games (EBG)
Forskerspirer
Georg Mohr konkurrencen
MasterClass i biologi og bioteknologi
MasterClass i drama
MasterClass i naturgeografi
MasterClass i naturvidenskab
Musik
Biologi Olympiade
Fysik Olympiade
Kemiolympiade
Sport
Sprog
Kommende elev?
Ansøgning om optagelse
Optagelse midt i året
Uddannelsesparathed og optagelsesprøve
At gå på NGH
Billedkunst
Kunstværkstedet
Street Art
Design
Matematik
At holde op med at ryge ...... Mark Twain
Konkurrence 3.r og 23gh mm1
Frivillige aktiviteter
Cafe Cosmos
Elevråd
Legater
Lektiecafe
Melodi Grand Prix
Musikcafe
Projekt frivillig
Ruth
Skolekomedien
Film om at gå på Næstved Gymnasium og HF
Den gode lærer - den gode elev
Brobygning / introduktionskursus
Introduktionskursus for 8. klassetrin
2-dagskursus:
Lokaleoversigt
Aulaplan - plantegning
Balkon - plantegning
Tag-etage
Terraenplan
Skolens studie- og ordensregler
Administration af reglerne 2013-14
Studieregler
Sygemeldingskrav
Sanktioner
Fratagelse af SU
Oprykning
Ordensregler
Høring
Idræt
Elevvejledning ved idrætsfravær
Lectio Guidelines
SU ansøgning
Transportansøgning
Studievejledning
Vejledningens opgaver
Træffetider
Anden vejledning - oversigt
Læsevejledningen
Lektiecafe for tosprogede
Matematikvejledning
Videregående uddannelser
Åbent hus
Kære forældre
Egenbetaling
Ferieplan
Forsikringer
Elevtrivselsundersøgelse
Kalender
Skole/hjem samarbejde
Invitation til forældrekonsultation 1.g
Festinformation
Forældre i baren
Invitation til forældrekonsultationer
Lærerteams og uddannelsesledere tilknyttet klassen
Invitation til forældreaften 1g og 1hf
Invitation til 1g studieretningsorientering
Vejledning
Studievejledning
Kontakt
Ledelsen
Rektor Susanne Stubgaard (ST)
Vicerektor Steffen Beck (SB)
Uddannelsesleder Charlotte Madsen (CM)
Fuldmægtig Hanne Petersen (HP)
Uddannelsesleder Lillian Holst (LH)
Uddannelsesleder Marianne Bollerup (MB)
Administrationschef Martin Hansen (PH)
Uddannelsesleder Mette Pryds (PY)
Uddannelsesleder Poul Erik Andersen (PA)
Bogdepot
Skolens bibliotek
It-kontoret
NGH's Kantine
Kontoret
Lærere ansat på Næstved Gymnasium og HF
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
Pedel og rengøring
Elevcoach
Simon
Stine
Gamle elever
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1969
1972
1973
1974
1975
1976
1979
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fotografier efterlyses!
Vejledere
Skolen i billeder
Business Combat 2013
Dimission
Gallafest onsdag 26. juni 2013
Hverdag
Idræt
Idrætsdag 2013
Kinesisk aften på NGH
Kulturnatten 2013
Melodi Grand Prix 2013 på NGH
Ny Nordisk Skole-arrangement 23. august 2013 på NGH
Skolekomedie 2013
Eksamen 2012
Nyheder
Links
En af os
PSYKIATRIFONDEN - et godt liv til flere