image
image

Skolens bibliotek

Skolens bibliotek har åbent hver dag mellem 8.00 og 14.00.

Biblioteket ledes af lektor Poul Lund Jensen i samarbejde med bibliotekar Stine Kjær Schmidt og Peter Bue Nissen fra Næstved Bibliotek & Borgerservice. Samarbejdet med Næstved Bibliotek & Borgerservice giver mulighed for hurtig og mere effektiv fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker

Du kan finde skolens biblioteksdatabase her.

Bibliotekets tlf.nr. er 55 75 69 31, e-mailadresse: NGH-BibMail@naestved-gym.dk 

På biblioteket findes der kopimaskine, telefon og syv computere, der må anvendes til faglige formål og to computere til søgning, én skanner, én cd-rom brænder og en farveprinter.

På biblioteket forefindes der en stor fag- og skønlitterær bogsamling til udlån samt en voksende håndbogssamling. Tillige findes der på biblioteket visse fagsamlinger, der ikke udlånes på normal vis.

Biblioteket abonnerer på de større danske dagblade, der kan læses på biblioteket. Aviserne opbevares en måned.

Bibliotekspersonalet hjælper med brugen af kopimaskinen, skanner, printer og computere.

Personalet sørger for at der i biblioteket er arbejdsro.

Biblioteket servicerer både elever og lærere og andre medarbejdergrupper med:

  • Vejledning i brug af biblioteket og bibliotekets eget søgesystem
  • Vejledning i søgning i eksterne internetbaserede baser
  • Vejledning i relevant informationssøgning i forbindelse med de forskellige opgavetyper i gymnasiet og HF

Biblioteket modtager bogønsker fra diverse faggrupper, og personalet tilrettelægger en relevant og konstruktiv indkøbspolitik, der modsvarer både læreres og elevers behov.

Personalet registrerer de indkøbte bøger efter DK5. Det samme system, der anvendes på landets folkebiblioteker.

Sygesikringsbeviset fungerer som lånerkort.

Biblioteket ønsker at være et åbent videnscenter, hvor elever og lærere mødes på tværs af faggrænser og kan udveksle ideer og synspunkter i et nærende og godt undervisningsmiljø, hvor bibliotekaren indgår som en naturlig samarbejdspartner.

Navn

Poul Lund Jensen

Stine Kjær Schmidt

Peter Bue Nissen