image

Gamle elever

Næstved Gymnasium og HF 1954
Det nybyggede gymnasium på Nygårdsvej 43 (1953) 


E F T E R L Y S N I N G
Gamle fotografier af Næstved Gymnasium og HF samt livet på skolen efterlyses.
Klik her for at læse mere.


E L E V F O R E N I N G
Skolen har desværre ikke en forening for gamle elever, men nogle af de studenter, der er dimitteret i de seneste år, har en gruppe på Facebook, hvor de fx aftaler at mødes til Gammel Elev Fest.
Hvis nogen ønsker, at skolen lægger informationer ud her på siden til gamle elever, kan det sagtens lade sig gøre: kontakt
charlotte.madsen@naestved-gym.dk


"G A M M E L    E L E V" - F E S T
Festudvalget på skolen, "Ruth", holder én gang om året en fest sammen med tidligere elever fra skolen - læs mere her


K L A S S E L I S T E R
Skolen bestræber sig på at lægge lister over de klasser, der har jubilæum - og som findes i skolens arkiv - på hjemmesiden omkring 1. april. Hver årgang vil få sin egen underside. Klik på klassebetegnelsen i venstre side for at se klasseliste for din årgang. 


Indbydelse til årets studenter- og hf-jubilarer 27. juni 2014
Skolen indbyder tidligere elever, der mødes for at fejre jubilæum som studenter, hf’ere eller realister (25-, 40-, 50- og 60-års jubilæum) til en lille reception fredag 27. juni 2014 - den dag der er dimission på skolen - fra kl. 9.00 til 10.30. Skolen byder på en forfriskning,  og der vil være mulighed for at se skolen, der har undergået en større om- og tilbygning.

Efterfølgende er man velkommen til at overvære dimissionen af årets studenter og hf’ere i det omfang, der er plads. Dimissionen starter kl. 11.00 og foregår i skolens idrætshal.

Af hensyn til skolens planlægning af receptionen bedes de jubilerende klasser foretage tilmelding til skolens kontor med oplysning om klasse, antal deltagere og kontaktperson (telefon og e-mail).

Hvis nogle klasser mødes for at fejre ”skæve” jubilæer og i den anledning gerne vil besøge skolen, er man meget velkommen til at kontakte skolen om at komme på besøg en anden dag end selve dimissionsdagen. Vi vil så være behjælpelige med at få arrangeret et besøg på skolen.

Kontakt skolens kontor på tlf. 55 72 06 76.