image

Bestyrelsens sammensætning

Skolen blev statsligt selvejende pr. 1. januar 2007. Det betyder, at skolen ledes af en professionel bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf de 9 har stemmeret. Skolens første bestyrelse er sammensat således:

 • Lektor Bent Jørgensen, udpeget af RUC, formand
 • Medlem af regionsrådet for Region Sjælland, Kirsten Devantier, Udpeget af Region Sjælland
 • Byrådsmedlem John Lauritsen, udpeget af Næstved Kommune
 • Direktør Per B. Christensen, udpeget af Næstved Kommune
 • Arkitekt Birgit Rasmussen (CASA), udpeget af Næstved Erhvervsråd
 • Direktør Lars Andersen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, personligt udpeget
 • Journalist Henrik Kragelund (Henrik Kragelund PR & Kommunikation), personligt udpeget

Fra skolen:

 • TR Lektor Jesper Kristiansen (med stemmeret)
 • Kontorassistent Pia Koldorf (uden stemmeret)
 • Elev (med stemmeret) Nicolai Røge 
 • Elev (uden stemmeret) Simon Heinrich Larsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.
Fra efteråret 2007 har bestyrelsen bl.a. igangsat udviklingen af en ny vision og målsætning for skolen.

Vedtægter for Næstved Gymnasium og HF

Les Lanciers træning

 

Årets første student 2011 var Benedikte Capion Knudsen