image

Croatian

Š kola za dobar život- stručno i socijalno

Nestved Gimnazija i HF (ispit koji daje pravo upisa na visoke škole i sveučilišta) je najveća gimnazija u zemlji. Škola je u 2003. i 2004. godini preuređena i proširena, tako da sada imamo, između ostalog, moderne prostorije za predmete iz prirodnih znanosti, prostorije s računalima predavaonicu, prostorije za glazbeni odgoj, prostorije za sportske aktivnosti, novu knjižnicu i novi, uređeni okoliš.

Škola daje veliku podršku stručnoj naobrazbi i bliskoj suradnji s okolinom, na regionalnoj i međunarodnoj razini. To školi daje obilježje otvorenosti i tolerancije, s jakom praksom demokracije koja daje učenicima mogućnost odlučivanja o školskoj svakodnevnici i njenom razvoju.

Nestved Gimnazija i HF zalažu se za moderna predavanja, sa suvremenim sredstvima, pomagalima i metodama (predavanja s projektima, grupni rad).

Računala (IT) su sastavni dio nastave. Škola je opremljena najnovijom računalnom opremon, omogućen je pristup internetu na svim radnim mjestima i svim ručnim računalima.

Društveni život nastavlja se i nakon nastave. Učenici mogu izabrati slobodnu aktivnost kojom se žele baviti (glazbena škola, likovna umjetnost, sportske aktivnosti). Također, poslije nastave profesori su voljni pomoći učenicima u rješavanju domaćih uradaka, problema vezanim uz njihov predmet (dopunska ili dodatna nastava).

Također, mjesečno se organizira druženje profesora i učenika, uz mogućnost organiziranja školskih komedija, zabava, koncerata i sl. ( Caffe Cosmos).

Biblioteket

 

Les Lanciers træning

 

Studierejse til Grønland engel

 

Årets studenter 2010 klar til fotografering

 
Bandet NGHorns underholdt da Næstved Gymnasium og HF havde åbent hus
 

Biblioteksstudier