image

Kinesisk stor undervisningssucces

To hold
For første gang udbyder gymnasiet kinesisk blandt de mange sprog, eleverne kan vælge imellem: tysk, spansk, russisk, fransk og nu kinesisk, og kinesisk er kommet flot fra start med to hold her i januar, hvor studieretningerne på to og et halvt år begynder.

Hitter hos drengene
Kinesisk fænger i høj grad hos drengene, selv om de har meget forskellige begrundelser for at vælge faget. Én synes det er et flot sprog, en anden har valgt det, fordi det kunne være sjovt med et sprog, der er så anderledes, mens en tredje taler om Kinas voksende betydning og magt: det vil være en fordel at kende sproget og kulturen i en snarlig fremtid, hvor Kina har ligeså meget at skulle have sagt som USA.

Mere end sprog
Underviseren i kinesisk er Kristoffer Hanghøi Laursen, der kommer frisk fra en stilling som rådgiver for en kommune i Kina. Han er begejstret for elevernes store interesse:
”Min egen interesse for Kina startede med sproget. Det er bare så anderledes, og man skal arbejde med det på en helt anden måde end med andre sprog. Bare det at huske tegnene og lære at tale et tonesprog: man udvider simpelt hen den måde, man bruger sin hjerne på!

Men man får også meget andet forærende: man får virkelig udfordret sin måde at se verden på, når man lærer en så forskellig kultur at kende, man øger altså det man kalder de interkulturelle kompetencer.

Det er nemt at kritisere Kina for deres mangel på menneskerettigheder, deres politiske system og deres censur. Men samtidig kan vi også lære meget af dem: de er åbne og glade, spiser sundt, lever længe, motionerer meget, tilstræber harmoni mellem krop og sjæl og tager sig gerne af deres ældre.

Første udveksling i april 2010
Gymnasiet havde i august 2009 besøg af en kinesisk delegation og parterne underskrev en samarbejdsaftale med Jiaxing No. 4 High School fra Zhejiang provinsen i byen Jiaxing. I midten af april besøger en udvalgt skare lærere og elever så for første gang det kinesiske gymnasium, der ligger nær Shanghai i det veludviklede, østlige Kina. I august 2010 får Næstved så besøg af lærere og elever fra Jiaxing.

Faget kinesisk
Ifølge undervisningsministeriets læreplan for kinesisk, skal eleven tilegne sig kinesisk talesprog og skriftsprog, samt indsigt i kinesiske sproglige, samfunds- og kulturforhold.

Eksamen består af en skriftlig prøve på 5 timer, hvor eleven skal oversætte fra dansk til kinesisk og omvendt, samt selv skrive en tekst på kinesisk. Hertil kommer en mundtlig prøve på ½ time, hvor eleven dels skal præsentere et emne på kinesisk, dels skal indgå i en dialog på kinesisk om en tekst, eleven har trukket.

Det kinesiske samarbejdsgymnasium
Jiaxing er en stor og industrielt veludviklet by på ca. 3,3 mio indbyggere i den østlige del af Kina. Byen ligger i samme afstand til Shanghai som Næstved til København. Gymnasiet har ca. 2000 elever på samme alder som gymnasieelever i Danmark, er nybygget, har gode undervisningsfaciliteter og universitetsuddannede lærere, så der er tale om et ligeværdigt, kulturelt samarbejde.