image

Love og bekendtgørelser

Som en skole, der tilbyder to ungdomsuddannelser, er vi underlagt en række love og regler. De mest interessante for forældre, kommende elever og andre interesserede er nok beskrivelserne af hvad de enkelte fag skal indeholde og deres eksamensordninger på hhv. det almene gymnasium, stx, og på hf.

På ministeriet for børn og unges hjemmeside/Undervisningsministeriet kan man finde

  1. alle fagenes læreplaner, der er de kortfattede beskrivelser, og
  2. alle fagenes vejledninger, der uddyber læreplanerne og giver en masse eksempler og idéer.

Der er flere informationer om, hvad der sker i de enkelte fag på EMU - Danmarks undervisningsportal: de gymnasiale uddannelser.