image

Organisation

 

Figuren er vores virksomhedsdiagram. Undervisningen er det centrale. I inderste cirkel er driftsfunktionerne indtegnet. I den yderste cirkel med de store blå ringe ses den formelle rammestruktur (bestyrelsen mv.). I midterste cirkel ses skolens mange udvalg, som er dem, der binder den yderste cirkel sammen med kernefunktionen og hverdagen.