Skolen i tal


Næstved Gymnasium
HF
klassetrin  Spor  klassetrin   Spor 
 1g 16 1hf 3
 2g  16  2hf 3
 3g  15    

Samlet elevantal fordelt på 50 klasser per 10. august 2013: ca. 1.450 elever.

Antal lærere per 10. august 2013 inklusiv lærerkandidater og deltidsansatte: 143.