image

STX

Gymnasiet er en treårig uddannelse med et grundforløb på ½ år efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 ½ år, som vælges af den enkelte elev.

Du kan få et indtryk af, hvordan det er at gå her på skolen, i denne film.

Grundforløbet giver faglig indsigt og introducerer de gymnasiale arbejdsmetoder. Det giver en god baggrund for at vælge og gennemføre en studieretning. Grundforløbet består af dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, et naturvidenskabeligt fag, et naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag og almen sprogforståelse.

Studieretningsforløbene giver mulighed for faglig fordybelse. De består af obligatoriske fag, der er fælles for alle studieretninger samt studieretningsfag og valgfag. Gennem valg af studieretningsfag får den enkelte elev mulighed for at tone sin uddannelse efter egen interesse.

En samlet studentereksamen består af minimum 4 fag på A-niveau, 3 på B-niveau og 7 på C-niveau.

Næstved Gymnasium og HF udbyder hvert år 14-17 studieretninger, hvoraf de fleste bliver oprettet, da vi har et tilsvarende antal klasser på hver årgang. Der er også mulighed for at slå to studieretninger sammen i én klasse, så flest mulige får opfyldt deres studieretningsønske.

Se fag og studieretninger for de forskellige årgange i menuen til venstre og stx-kompetenceplanen for 2012-2013 her.
Se nedenstående PDF foldere:

Har du problemer? Find hjælp her

Overvejer du at gå på NGH
Overvejer du at gå på NGH klik her