image

Studieretninger 2011

Sproglig-humanistisk

Engelsk – Fransk

Engelsk A, fransk A,
naturgeografi B

Engelsk –
Spansk*)

Engelsk A, spansk A,
tysk B 

 

 

Engelsk A, spansk A,
naturgeografi B

 

 

Engelsk – Tysk

 

 

Engelsk A, tysk A,
naturgeografi B

International

Engelsk -
Spansk

 

 

Engelsk A, spansk A,
naturgeografi B
 

Engelsk –
Kinesisk

 

 

Engelsk A, kinesisk A,
erhvervsøkonomi C

Kunstnerisk

Musik –
Engelsk

Musik A, engelsk A,  
fysik B

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag –       Matematik

Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C

Samfundsfag –

Engelsk*)

Samfundsfag A, engelsk A,  matematik B                  

Samfundsfag B, engelsk A,  multimedier C

Naturvidenskabelig

Bioteknologi -
Matematik

Bioteknologi A, matematik A, fysik B

Biologi - 

Matematik*)

Biologi A, idræt B,
matematik B

Biologi A, matematik B og kemi B, eller psykologi B

Matematik – 

Fysik*)

Matematik A, fysik B,  kemi B

Matematik A, fysik A,kemi A

*) Studieretningen har flere forskellige profiler afhængigt af det tredje studieretningsfag.