image

Biologi A idræt B matematik B

Studieretningens tredje fag er idræt B.

De tre fag kan lave spændende undervisningsforløb sammen inden for humanbiologi og sundhed. Matematik B indgår bl.a. i studieretningsforløbene til statistisk efterbehandling af måleresultater. Flere af fællesfagene, især dansk, historie og fysik, kan også indgå i de undervisningsforløb, der beskrives neden for.

Eksempler på undervisningsforløb
Arv og/eller miljø:
Hvad afgør, hvad vi vil blive gode til? Genetik. Individets udvikling. Kønsforskelle. Muskelcelletyper. Træningsforandringer. Doping.
Sundhed – sygdom
: Den ideelle kost. Undervægt – overvægt. Stress. Hjerte-/karsygdomme. Epidemier (fx fedme, sygdomme). Overtræning. Idrætsskader. Sundhedskampagner, formidling og argumentation. Test af kondital og muskelstyrke. Energiomsætning.
Grænser/begrænsninger
: Kroppens fysiologiske grænser. Ekstremsport. Aldring. Præstationsfremmende midler. Biomekaniske begrænsninger for hop, kast og spring.
Menneskesyn og kropsopfattelse gennem tiderne
:Fra en græsk krop til en moderne body i kunsten (eksempelvis litteratur og malerkunst). Livsstilssygdomme. Idealkroppens dimensioner.

Eksempler på eksamensprojekter:
Doping.
Muskelfunktion og styrketræning.
Fysik aktivitet og sundhed.
Idræt og ernæring.
Kønsforskelle.
Kondition og konditests.
Ekstremsport.
Overvægt/undervægt.

Eksempler på udadvendte aktiviteter:
Besøg i idrætsklubber og på en idrætshøjskole.
Rundvisning og testning på Institut for idræt, Københavns Universitet/Syddansk Universitet.
Ski-ekskursion eller ”Overlevelsestur”.
Projekt på Medietimen (journalistik og formidling).
Statens Museum for Kunst (malerkunst og menneskekroppen).