image

Matematik A - fysik B - kemi B

Studieretningens tredje fag er kemi B.

Dette er en studieretning, der har fokus på naturvidenskab og giver adgang til de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studieretninger.
Den naturvidenskabelige tankegang og metode har haft en enorm betydning for udviklingen af samfund og kulturer, fra renæssancen over den industrielle revolution til nutidens informationssamfund. De tre fag kræver den samme form for præcision, logik og abstraktion og er nært beslægtede: fysik og kemi giver masser af eksempler på matematiks anvendelse i en praktisk sammenhæng. Desuden kan fysik og kemi belyse det samme eksperiment fra to sider.

Bemærk, at hvis du vælger et begyndersprog og samtidig opgraderer fysik eller kemi til A-niveau, har du lov til at nøjes med at tage begyndersproget på B-niveau.

Eksempler på undervisningsforløb:
"Er der liv andre steder i universet?".
“Radioaktivitet”, herunder praktisk anvendelse af eksponentialfunktioner.
“Syre/base teori”, herunder praktisk anvendelse af exp og log funktioner samt ligninger med flere ubekendte.

“Den industrielle revolution”.
“Verdensbilleder fra oldtiden til i dag”.
I emnet “Atmosfæren” kan man undersøge, hvad der bestemmer vores vejr? Hvad er drivhuseffekt? Er Lomborgs beregninger korrekte? Hvad er ozonlaget og hvordan virker det? Hvor meget af klimaændringerne er menneskeskabte og hvordan skal vi reagere? Det er naturligt, at fællesfag som dansk og historie også indgår i flere af undervisningsforløbene.

Eksempler på eksamensprojekter:
Matematiske beskrivelser af kemiske reaktioner.

Brintbiler.

Eksplosionskraftens udnyttelse.


Eksempler på udadvendte aktiviteter:
Besøg eller gennemførelse af forløb/eksamensprojekter på virksomheder og universiteter.

Eksperimentariet.