image

Samfundsvidenskabelig

Studieretninger 2011 / 2012


Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag –       Matematik

Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C

Samfundsfag –

Engelsk*)

Samfundsfag A, engelsk A,  matematik B                  

Samfundsfag B, engelsk A,  multimedier C


**) Studieretningen har flere forskellige profiler afhængigt af det tredje studieretningsfag.