image

Samfundsfag A matematik A erhvervsøkonomi C

Det tredje studieretningsfag er erhvervsøkonomi C. Studieretningsfag på c-niveau har som oftest kun timer i 2. eller 3.g.

Samfundsfag og erhvervsøkonomi er begge samfundsvidenskabelige fag, som forholder sig kritisk reflekterende til samfundet og til menneskers og virksomheders handlemuligheder i en globaliseret verden. De modeller og teorier, de to fag benytter, er også beslægtede, især inden for økonomi. Emnerne kan strække sig fra det lokale til det globale. Det er en del af studieretningens profil, at elevønsker og de udadvendte og projektorienterede arbejdsformer, der kendetegner samfundsvidenskabelige fag, præger de tværfaglige forløb, ligesom den casebaserede undervisningsmetode med eksempler fra konkrete virksomheder, organisationer og lignende vil blive anvendt. Matematik A indgår primært i studieretningsforløbene ved at arbejde med statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale, samt ved at lave simuleringer og fremskrivninger.

Der er god mulighed for at hente støtte og inspiration i studieretningens øvrige obligatoriske fag, især historie og dansk.

Eksempler på undervisningsforløb:

Virksomheden i den internationale markedsøkonomi: Hvilke branche- og markedsforhold er virksomheden underlagt? Hvilke strategiske handlemuligheder har den? Hvad er globalisering og hvordan påvirker det den enkelte virksomhed og det enkelte menneskes hverdag? Hvad er markedsøkonomi og planøkonomi? Hvilken betydning har EU og WTO?

En lokal succes-historie: Hvad har virksomheden gjort rigtigt og hvordan er konkurrencesituationen? Hvordan kan man bruge livsstilsanalysen til målrettet reklame for sit produkt? Hvilken erhvervspolitik fører kommunen og hvorfor? Kan man få de rigtige medarbejdere: hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet sammenlignet med andre lande?
Sukkerproduktion på Lolland: Hvad betyder afgrøden for den lokale landmand? For kommunens skatteindtægter? Hvor stor magt har EU? Hvordan påvirker det sukkerrørsproducenten på Cuba? Hvad er betalingsbalancen?

Hvad er innovation og hvordan starter jeg egen virksomhed og overlever med succes?

Eksempler på eksamensprojekter:
De tværfaglige eksamensprojekter vil typisk tage afsæt i undervisningsforløbene.

Eksempler på udadvendte aktiviteter:
Samarbejde med offentlige og private organisationer.
Virksomhedsbesøg eller -praktik.
Kommunen eller Folketinget.
Deltagelse i European Business Games.
Endagsekskursioner.
Studieture.