image

Studieretninger 2012-2015

 

Se her hvad du kan bruge studieretningen til:
For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge ”
Adgangskortet ” på Undervisningsministeriets hjemmeside, som viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge "STX" og indtaste studieretningsfagene. Du kan også se hvilke uddannelser, du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag.
Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser, derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet. Da det er forskelligt på forskellige studieretninger hvor mange og hvilke valgfag, du har ”plads” til, skal du bruge vores interne ”
studieretningsvalgprogram ” for at finde ud af, hvilke muligheder DU har.

Sproglig-humanistisk 

Engelsk – Fransk

Engelsk A, fransk A, naturgeografi B 

Engelsk – Spansk*)

Engelsk A, spansk A, tysk B 

Engelsk A, spansk A, naturgeografi B 

Engelsk – Tysk

Engelsk A, tysk A, naturgeografi B 

International

Engelsk - Spansk

Engelsk A, spansk A, naturgeografi B 

 

 

Engelsk - Kinesisk

Engelsk A, kinesisk A, erhvervsøkonomi C 

Kunstnerisk

Musik – Engelsk

Musik A, engelsk A, fysik B 

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag – Matematik

Samfundsfag A, matematik A, erhvervsøkonomi C 

Samfundsfag – Engelsk*)

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B 

Samfundsfag B, engelsk A, multimedier C 

Naturvidenskabelig

Bioteknologi - Matematik

Bioteknologi A, matematik A, fysik B

Biologi - Matematik*)

Biologi A, idræt B, matematik B

Biologi A, matematik B, psykologi B 

Matematik –  Fysik*)

Matematik A, fysik B, kemi B 

Matematik A, fysik A, kemi A 

Matematik A, fysik B, informationsteknologi B 

Geovidenskab - Matematik

Geovidenskab A, matematik A, kemi B 

*) Studieretningen har flere forskellige profiler afhængigt af det tredje studieretningsfag.