image
image

International 1:    Engelsk A - spansk A - naturgeografi B

Se her hvad du kan bruge studieretningen til: For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangsnøglen". Det nemmeste er først at vælge "stx" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Mennesker verden over – med de kulturelle elementer i fokus

Denne internationale studieretning er for den elev, der både ønsker en fagsammensætning, der kvalificerer til videregående uddannelser og en stærk international og interkulturel toning, der gennem virtuelt samarbejde, udvekslings- og studierejser udvikler ens evner til at forstå andre kulturer og at kommunikere på tværs af landegrænser.
Globalisering, multikulturelle samfund, international kommunikation og handel og grænseoverskridende problemer inden for fx miljø eller kriminalitet er eksempler på faktorer, der gør, at det bliver vigtigere og vigtigere at være verdensborger – med rødder i Danmark.

Fra det nære til det fjerne

Rejser til og besøg fra udlandet er vigtige for på egen krop at fornemme, hvordan andre kulturer fungerer og selv gøre sig nogle erfaringer, som skolen ikke kan give ved almindelig undervisning.

Studieretningen er bygget op omkring udveksling:

i 1.g tager vi på besøg hos vores samarbejdsskoler. Den kommende internationale klasse skal til Tallinn i Estland. Der besøger de vores venskabsgymnasium. Et program med interkulturel toning er omdrejningspunkt. Esterne arrangerer.

I 2.g ligger der dels et genbesøg i efteråret fra venskabsgymnasiet i Estland, dels en studietur med kulturelt fokus i et andet europæisk land i foråret. Rejsemål er ikke fastlagt endnu.

I 3.g har det hidtil været sådan at der var mulighed for at udvide horisonten til hele verden med et frivilligt individuelt udenlandsophold af 3-4 ugers varighed (efterår). Opholdet arrangeres af eleven selv i samarbejde med de internationale koordinatorer.

Udover undervisning på stedet giver den nye gymnasiebekendtgørelse mulighed for op til 25% virtuel undervisning i studieretningsfagene, så en del af arbejdet i det fremmede kan styres virtuelt. Fx i form af omlagt arbejde via blogskrivning. Måske via Facebook. Der laver man som hovedopgave sit eget AT-projekt. Læs nogle af efterårets rejseblogs her: New York (http://www.lederikke.blogspot.com/) og Manilla (http://www.fili-manili.blogspot.com/)

Deltagelse i rejseaktiviteterne i 1g. og 2g. er obligatoriske – mens turen i 3.g er frivillig.

Fagsammensætning
De tre studieretningsfag er for øjeblikket Engelsk A, Spansk A, Naturgeografi B. Denne internationale studieretning er således udbudt som et tilvalg til denne sproglige studieretning.

Er der forskel på livet i Næstved, i Barcelona og i Dublin? Hvordan aflæses og analyseres kultur? Hvordan laver man interkulturelle feltstudier lokalt og ude i verden?
"Dem og os": Var Muhammedkrisen udtryk for mangel på interkulturelle kompetencer?
Vandringer og møder gennem historien. Fra folkevandringer til ”økonomiske flygtninge”.
Sprog og kultur: Må jeg sige neger? - om interkulturel kommunikation.
Hvorfor må Tyrkiet ikke komme med i EU?
Teknologiske landvindinger og deres kulturelle konsekvenser.
Globaliseringen og miljøet - turisme, affald, energi, klima, fødevarer: kan vi arbejde sammen om fælles løsninger?
Galathea-ekspeditionernes kulturmøder: fra 1800-tallets ekspeditioner til Galathea 3.

Eksempler på studieretningsprojekter
Levevilkår i Spanish Harlem (sp, eng, sa) - feltstudier.
Bangalore: feltstudier over globaliseringens konsekvenser (eng, sa, ng).
Danske traditioner i Argentina (sp, da) - feltstudier i den danske koloni.
Feltstudier i det multikulturelle London (eng, sa, ng).
Hvorfor blev koloniseringen af Amerika forskellig i Syd og Nord? (sp, eng, hi) - ophold på amerikansk universitet.
De multikulturelle miljøer (muslimer, jøder, kristne) i det middelalderlige Spanien og hvorfor de ophørte (sp og hi) - kildestudier i Madrid.
Global opvarmning (ng, eng, sp) 

Økonomi og praktiske forhold
Elevbetalingen vil sandsynligvis beløbe sig til maks. 30.000 Dkr (i løbet af de 3 år), afhængigt af de specifikke destinationer. Desuden skal man være parat til bo privat og have en elev fra samarbejdsskolen boende i sit hjem (udveksling). Men den kan også koste mindre. Fx kunne man tage til Bath og studere det engelske skolesystem  – lige så vel som man kan tage til New York og se danske immigranters integration i det amerikanske samfund. Nedenfor følger et eksempel fra en elev der tog til New York. Medregnet er ikke ”impulskøb” J !  

Eksempel på budget for 3. g's individuel tur i efteråret 2010[1]

Pris

Restbeløb

Fly New York

3.823,50

0,00[2]

Logi

3.783,72

3.201,61

Airport pick-up

582,11

582,11

Mad

2.500,00

2.500,00

Fly Virginia

700

700

Lommepenge

3.000,00

3.000,00

Transport

600

600

I alt:

14.989,33

10.583,72

 

Tilbage er kun at ønske de interesserede: God tur!

[1] Med forbehold for prisændringer og kursændringer. Tallene for de rejsende i efteråret 2011 foreligger ikke ved redaktionens afslutning.   

[2] Pengene er brugt før afrejsen. De øvrige tal kan variere under opholdet. Elevens budget her skal således opfattes som ”påregnede udgifter” – når flybilletten er betalt. Derudover har eleven i de tre år haft udgifter til turen i 1. og 2. g på ca. 6.000 Dkr. Dvs. En udgift over de 3 år på ca. 21.000. Eleven endte med at bruge ca. 3000 Dkr mere på lommepengene.