image

Bioteknologi A - matematik A - fysik B

Bioteknologi A - matematik A - fysik B
Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt i biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. I moderne naturvidenskab, de tekniske videnskaber og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for væsentlige områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Faget handler således ikke kun om teknik, men fx også om etik, natur, miljø og samfund. Du skal selvfølgelig have lyst til at arbejde med ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik, som er kernen i studieretningen, men du behøver ikke være ”professor” for at starte på linjen.

Matematik og fysik kræver den samme form for præcision, logik og abstraktion som bioteknologi, så de tre fag passer godt sammen og kan lave mange fælles undervisningsforløb.

Ca. 1/5 af undervisningstiden i bioteknologi arbejder man eksperimentelt.

Eksempler på undervisningsforløb:
Kræft og kræftbehandling . Bioteknologi kan bidrage med sygdommens molekylære grundlag og de bioteknologiske muligheder for indsats mod den. I fysik kan man beskæftige sig med helsefysik og undersøgelsesteknologi, og i matematik kan man belyse nogle statistiske forhold i forbindelse med sygdommens forekomst i befolkningen.

Ølbrygning. Vi laver vores eget micro-bryggeri og ser på teorien bag. Fysik kan bidrage med løbende måling af CO2-udviklingen opsamlet på PC. I matematik arbejdes med model af en enzymkatalyseret proces.
Livet er fedt . Bioteknologi kan bidrage med fedts molekylære opbygning og fremstillingen af emulgatorer, fedt i kosten og fedts betydning for dannelsen af cellemembraner og nerveceller, mens fysik kan bidrage med cellemembranens fysiske egenskaber og matematik med impulshastigheden i forskelle typer af nerveceller.
Blodets sukkerindhold . Diabetes er ved at være en folkesygdom i store dele af verden. Bioteknologi kan bidrage med viden om glukosens omsætning i kroppen og det kemiske grundlag for glukosens reaktion med en sensor, der måler blodets sukkerindhold. Fysik kan beskæftige sig med sensormaterialets mekaniske egenskaber og reaktionens omsætning til en elektrisk impuls, der kan registrere af et måleinstrument, mens matematik leverer det beregningsmæssige grundlag ved fremstillingen af en sensor.
Kræft og kræftbehandling. bioteknologi kan bidrage med sygdommens molekylære grundlag og de ioteknologiske muligheder for indsats mod den. I fysik kan man beskæftige sog med helsefysik og undersøgelsesteknologi, og i matematik kan man belyse nogle satistiske forhold i forbeindelse med sygdommens forekomst i befokningen.
Andre mulige emner:
Fremtidens menneske: DNA profiler, mutationer og gentransformation, Hvordan fanger man en forbryder vha. DNA teknologi?
Gensplejsning, hvordan kan vi producere mere mad til den del af verden, der sulter?
Fra halm til bioethanol
Mikroorganismer i menneskets tjeneste, fx biogas-anlæg eller anlæg til rensning af olieforurenet jord eller produktion af plast.
Stamceller – fremtidens behandling af diabetes?
Fra Darwin til bioteknologi – om genteknologi

Bioteknologiens rolle i industrielle processer
Bæredygtig fremtid
, hvordan produceres biobrændsel og hvordan virker en brændselscelle?
Hormonlignende stoffer
Diagnostisering af sygdomme
vha. blod og vævsprøver


Eksempler på udadvendte aktiviteter:
Sundhedsuddannelserne på Parkvej 190 i Næstved arbejder i forvejen sammen med skolen og vil hjælpe os med eksperimenter og apparatur.
Besøg eller gennemførelse af forløb/eksamensprojekter på virksomheder og universiteter.
Eksperimentariet.

Valgfag: Se Studieretningsprogrammet , som viser dig hvilke valgfag, du har plads til på denne studieretning.
Du kan også kontakte skolens
studievejledere for at høre hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.

Se her hvad du kan bruge studieretningen til:
For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i
"Adgangsnøglen". Det nemmeste er først at vælge "stx" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.