image
image

Engelsk A - spansk A - tysk B

Denne studieretning er for dig, der er vild med sprog og de muligheder det giver for at surfe rundt på vores kulturarv og skabe sig muligheder for en solid forankring i nogle af verdens store sprog - sammen med over 1 milliard andre daglige brugere. 
Med 3 sprog kan man i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau vælge matematik på B-niveau. Vælger man et 4. sprog, går dette i stedet for et naturvidenskabeligt fag eller matematik på B-niveau. 

Målgruppe 
Der er til stadighed et stort behov for dygtige sprogfolk til at klare vigtige handelskontrakter, komplicerede oversættelses- og tolkningssituationer eller afgørende formidlingsopgaver. Men denne studieretning bliver den brede vej lagt for en spændende karriere på nationale og internationale kørebaner. 
Studieretningen kvalificerer umiddelbart til mange humanistiske videregående uddannelser, men nogle naturvidenskabelige uddannelser vil kræve fag/niveauer, du vil skulle tage som valgfag eller som supplering senere. 

Se her hvad du kan bruge studieretningen til: For at få en total oversigt over hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangsnøglen". Det nemmeste er først at vælge "stx" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C. 

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter 
García Márques på film 
Oprørets poesi og musik i Irland 
Nyere mexicansk historie 
Sprogdetektiv: Latinske spor i moderne sprog 
Moderne litteratur i Tyskland, Spanien og Storbritannien 
Baskere, pakistanere og polakker: hvordan integreres mindretal i forskellige lande? 
1930’erne i Storbritannien, Spanien og Tyskland. 
Hvilken betydning har størrelse og naturresurser for et lands selvopfattelse? 
Kasussprog over for ordstillingssprog 
Levevilkår i forskellige lande 
Sport og nation 
Folkemusikkens udvikling i forskellige lande 
Børn og unge i national filmkunst 
Spaniernes kolonisering af det amerikanske kontinent 
Englands forhold til Tyskland i Mellemkrigstiden 
Fascismen i Europa 
Sammenlignende analyse af oversatte EU-dokumenter 


Eksempler på udadvendte aktiviteter: 
Studierejser og virtuelle, internationale projekter med skoler i engelsk-, spansk- eller tysktalende lande 
Besøg på ambassader/konsulater 
Praktik hos firmaer med internationale kontakter 

Valgfag: 
Se Studieretningsprogrammet   , som viser dig hvilke valgfag, du har plads til på denne studieretning.

Du kan også kontakte skolens studievejledere for at høre hvilke valgmuligheder der er på denne studieretning.