image

Valgfag

Se her hvad du kan bruge dine valgfag til:
På ”
Adgangskortet ” kan du se, hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har dog også betydning, derfor skal du huske at tænke på, hvad der interesserer dig og hvad du er god til.
Du skal først trykke på ”STX” og indtaste dine studieretningsfag (ikke alle fag er med på listen på ”Adgangskortet”, da nogle fag ikke er specielt adgangsgivende).
Adgangskortet ” har samlet alle videregående uddannelser i områder, fx ”Medicin, sundhed og pleje”. Trykker du på området, kan du se alle de uddannelser der er inden for sundhedsområdet, og trykker du på den enkelte uddannelse, kan du se hvilke fag den kræver. De uddannelser, du har adgang til, er mærket med et grønt flueben. De uddannelser, du ikke umiddelbart har adgang til, er mærket med et rødt udråbstegn.
Da det er forskelligt på forskellige studieretninger hvor mange og hvilke valgfag, du har ”plads” til, skal du bruge vores interne ”studieretningsvalgprogram” for at finde ud af, hvilke muligheder DU har.Alfabetisk

Sprog

Kunstneriske

Øvrige, humaniora

Samfunds-videnskabelige

Naturviden
skabelige

engelsk A

billedkunst B, C

filosofi B, C

erhvervs-økonomi C

astronomi C

fransk
beg. A,B*)

design B, C

psykologi B, C

samfunds-
fag A**), B

biologi A, B, C

fransk
fort. A, B, C

drama B, C

religion B

 

kinesisk
beg. A, B*)

musik A, B, C


retorik C

fysik B,A


latin C


mediefag C


idræt B

russisk
beg. A,B*)

Informations-teknologi C

spansk
beg.A, B*)

kemi A, B, C

tysk
beg.A,B*) 

matematik A, B

tysk
fort. A, B, C
 

multimediefag C

naturgeografi
B, C


*) Note: Begyndersprog kan kun vælges på B-niveau, hvis det er ens 3. fremmedsprog, eller hvis man har matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst A- og B-niveau. Fortsættersprog kan kun vælges på C-niveau, hvis det er ens 3. fremmedsprog eller hvis man har matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst A- og B-niveau.
*) Note: Valg af samfundsfag A kræver samtidigt, at man har matematik på mindst B-niveau.