Vejledning og lektiehjælp

Vejledning

Du og dine forældre kan få vejledning og information om uddannelsens opbygning, muligheder for optag og ikke mindst blive støttet igennem uddannelsen.

Matematikvejledning

På NGH har elevernes faglige trivsel stor betydning. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe de elever, der har det svært i nogle fag, herunder matematik.

Matematiklærer Peter Trautner Brander tilbyder kurser for dig, der har særligt svært ved matematik.

I starten af 1.g og 1.HF bliver du screenet i matematik for at bestemme dit faglige niveau i faget. Resultatet af screeningen bliver meldt tilbage til din matematiklærer.

På baggrund af screeningen bliver udvalgte 1.g og 1.HF-elever tilbudt et selvhjælpskursus på 8x45 minutter i perioden inden efterårsferien. Kurset er udarbejdet i samarbejde med Martin Sonnenborg fra Tårnby Gymnasium. Formålet med kurset er at give dig redskaber, så du kan blive mere selvhjulpen i faget.

Efter grundforløbsprøven i januar bliver udvalgte elever tilbudt at deltage i et ’overlevelseskursus’ på 4x45 minutter. Her kan de få tips og tricks til at kunne klare sig bedre til matematikprøven.

Du kan kontakte Peter Trautner Brander på mail pt@ngh.nu eller via din matematiklærer.

Læsevejledning

Læsevejledningen kan

  • give dig stavetræning
  • lære dig grammatik
  • lære dig sætningsanalyse
  • give dig råd om læsetræning
  • teste for ordblindhed
  • henvise dig til yderligere hjælp

Vi har tid til at gå i dybden med netop dine problemer, fordi undervisningen foregår på små hold, eventuelt som eneundervisning. 
Sikkerhed i dansk og grammatik styrker også din tilegnelse af fremmedsprog. 

Som førsteårselev har du tilknyttet en læsevejleder til din klasse. Læsevejlederen screener din klasse i begyndelsen af året og fortsætter med at følge klassen og støtte undervisningen i læseteknikker. 

Vi kan kontaktes gennem din dansklærer eller din studievejleder. Du er også meget velkommen til selv at tage kontakt til os ved personlig henvendelse, i V232 eller med en besked i vores postrum. 

Vi har kontortid i V232 hver mandag i 2. eller 3. modul. 
Læsevejlederne træffes på deres mail - se herunder.

Målet er, at du bliver en god læser, både i det daglige og til eksamen. Der gives kun forlænget tid til eksamen på grund af læsehandicap fx. ordblindhed - ikke på grund af faglige problemer, eller fordi du læser langsomt. 

Helene Reinholdt Simonsen (RS)

rs@ngh.nu
 
Hanne Egebjerg Johansen (HE)

he@ngh.nu

Maria Pilar Palomino (PR)

pr@ngh.nu

Christina Baarup Henriksen (CB)
cb@ngh.nu   

Kate Jørgensen (KJ)
kj@ngh.nu   

Susanne Brandbye Nielsen (SN)
sn@ngh.nu
  

Lektiecafé

Fra mandag til torsdag i 4. og 5. modul kan du gå i frivillig lektiecafe. 
Der vil på skift være lærere med forskellige fag, så du får mulighed for at få hjælp til netop det fag, du har brug for. 
Er du to-sproget, har du mulighed for at blive tilmeldt en særlig lektiecafé med mødepligt, kaldet NSI-lektiecafé.

Lektiecafé for tosprogede

Læsevejlederne screener alle 1. årselever i dansk og finder her frem til nogle af de to-sprogede elever, som vil have glæde af at være tilmeldt NSI-lektiecafeen, men du kan også selv kontakte læsevejlederne, din dansk- eller teamlærer, hvis du ønsker at høre mere om NSI-lektiecafeen.


Elevcoaches

Du kan blandt andet kontakte en af vores elevcoaches, Stine og Simon, hvis du lider af en langvarig sygdom, oplever sygdom blandt nære, konflikter med andre, har lavt selvværd, eller oplever pres og stress eller manglende motivation.

Simon og Stine står også for opfølgning på udvalgte elevers fravær, er mentor og voksenrelation for sårbare elever og henviser dig til støtteinstanser, hvis der er behov for det.

Hvis du er bekymret for en kammerat, eller som forældre er bekymret for dit barn, kan du også altid kontakte en af coachene.

Du finder Stine og Simon i vejleder-afdelingen, V232, i aulaplan.

Vil du have fat i en af elevcoachene, kan du finde deres kontaktoplysninger her