Job på NGH

Ledige stillinger bliver slået op her på siden og på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte uddannelser, gerne i én samlet PDF-fil til mail: 
skolen@naestved-gym.dk

Du kan få yderligere oplysninger om alle stillinger ved at henvende dig til rektor Susanne Stubgaard på 
telefon 55 72 06 76
mail: st@ngh.nu 

 

Ledige stillinger:

Næstved Gymnasium og HF søger ekstra årsvikar i engelsk med tiltrædelse efter sommerferien.

Stillingen er på fuld tid og omfatter udover undervisning på hold også deltagelse i lektiecafe, årsprøver mv. Der vil være mulighed for forlængelse evt. i fast stilling.

Skolens engelskfaggruppe rummer p.t. 21 lærere, og er bl.a. kendetegnet ved et særdeles velfungerende professionelt samarbejde, som fx inkluderer fælles udarbejdelse af undervisningsmaterialer samt deltagelse i flere talentudviklingsaktiviteter.

Skolen har gode fysiske rammer - bl.a. nye, moderne lærerarbejdspladser. Alle lærere tilbydes en bærbar pc samt arbejdsgiverbetalt hjemmeopkobling som en del af skolens it-strategi. Skolens lærerkollegium består af lige mange mænd og kvinder med en jævn aldersspredning og et godt socialt miljø.

Næstved Gymnasium og HF er en stor skole med ca. 1350 elever og 160 ansatte - heraf 125 lærere. Skolen lægger vægt på åbenhed og tolerance, på at have et godt miljø for såvel ansatte som elever. Skolen lægger også vægt på at være en lokal skole med et globalt udsyn. Vi prioriterer samarbejder med lokale virksomheder og institutioner samt internationale samarbejder særdeles højt og deltager løbende i flere udviklingsprojekter inden for skolens særlige indsatsområder.

Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse, og ved ansøgning bedes oplyst eventuelle andre fag man har faglig kompetence i.

Ansættelsesvilkår
Løn-  og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem staten og GL.

Yderlige oplysninger
Yderlige oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til rektor Susanne Stubgaard på tlf. 55 72 06 76 eller mail: st@ngh.nu

Ansøgningen
Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte eksaminer hurtigst muligt og senest 16. juni til:

mail: skolen@naestved-gym.dk

Der afholdes løbende samtaler.