Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tysk Master Class

HVORNÅR? Vi indkalder til et informationsmøde lige efter efterårsferien bl.a. med mere faste datoer. (men hvor ofte mødes I og hvor længe?)

HVEM KAN DELTAGE? De bedste og mest motiverede tyskelever i 2.g.

HVAD GÅR DET UD PÅ? Vi tilmelder os SprogOlympiaden, som plejer at ligge i uge 6.

I januar eller februar tilbyder vi lidt sprogtræning og en filmaften. Herefter arbejder vi på en studietur med sproglige udfordringer til talenterne, som går til enten Berlin eller Hamburg.

HVORDAN TILMELDER MAN SIG? De enkelte faglærere indstiller de 3-4 bedste og motiverede fra holdet, som så har mulighed for at ansøge.

KONTAKTPERSONER: Ulla Ravn (UR) og Georg Polke (GP)