Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fagpakker 2021-2023

Samfund og økonomi

Matematik B og Samfundsfag B

Fagpakken for dig, der er interesseret i, hvad der rører sig i samfundet og i rammerne for udvikling af velfærdssamfundet. Kan vi forudsige, hvem der bliver ramt af arbejdsløshed? Er der råd til velfærd i fremtiden? Fagene Matematik og Samfundsfag spiller her super godt sammen!

Vi finder svar på spørgsmålene ved at komme ud af klasselokalet. Vi skal lave spørgeskemaundersøgelser og regne på de data, vi indsamler. Vi skal besøge magtens centrum i København og de lokale politikere og erhvervslivet i Næstved.

Se fagpakkens opbygning.

IT og medier - med mulighed for e-sport

Mediefag B og Informatik C

Du får mulighed for at dyrke din interesse, samtidig med at du tager en fuld HF, hvis du vælger denne fagpakke. Du udvikler kompetencer, som er relevante, både for dit studie og når du dyrker e-sport, og du udvikler dit talent og netværk inden for e-sport og introduceres for uddannelses- og jobmuligheder inden for området.

Som en del af fagpakken får du således mulighed for at få træning i diverse spil, og undervisning omhandlende e-sports kultur, og der bliver mulighed for at deltage i turneringer og komme på ekskursioner relateret til medier, e-sport og gaming generelt. Der vil også kunne være fokus på planlægning og produktion af e-sportsturneringer og produktion af e-sportsudsendelser. 

Se fagpakkens opbygning.

Mennesker og samfund

Samfundsfag B og Psykologi C

Fagpakken er for dig, som interesserer dig for individets samspil med samfundet. Temaer i undervisningen kan være:

- Fordomme og racisme. Hvorfor og hvordan opstår dette og hvad medfører det?
- Hvem har gjort dig til den du er? Er det dine forældres gener, samfundet eller dig selv?
- Hvad gør gruppen ved dig? Hvordan kommunikerer vi i gruppen?
- Hvem bestemmer i dit liv? Er det dig selv, samfundet eller din personlighed?

Se fagpakkens opbygning.

Mennesker og pædagogik

Biologi B og psykologi C

Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i menneskets krop og psyke.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk. I undervisningen indgår feltarbejde fx i en vuggestue, og vi samarbejder også med andre eksterne parter. 

I samarbejdet mellem fagene indgår temaer som arv og miljø, evolution og genetik, og hvad personlighed egentlig er.

Se fagpakkens opbygning.

Idræt

Matematik B og Idræt B


På idrætslinjen – som kræver at du har valgt Idræt C – får du både en række forskellige idrætsoplevelser, og du opnår viden om kroppen; hvordan man bedst kan træne mod et konkret mål eller som en vigtig del af en sund livsstil. Du lærer også at forstå idrættens rødder og rolle i samfundet, og på den måde kan du sætte dit eget forhold til idræt i perspektiv.

I matematikundervisningen benyttes idræt bl.a. som case, så det, du erfarer i Idræt, analyseres og beskrives i Matematik.

Se fagpakkens opbygning.

Business

Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C

I denne fagpakke får du mulighed for at stifte bekendtskab med de overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med at oprette en virksomhed, og hvordan man opstiller en strategi for at udvikle en virksomhed. Som en del af dette lærer du om samfundet og de vilkår, der er for både offentlige og private virksomheder.

Fagpakken henvender sig især til dig, hvis du er interesseret i handel og har et ønske om at eje eller være en del af en virksom - hed en dag.

Så drømmer du måske om at starte din egen virksomhed? Interesserer du dig for, hvordan økonomi og politik spiller sammen? Så er denne fagpakke noget for dig.

Se fagpakkens opbygning.

Universitetsfagpakke (supplerende)

Hvis du drømmer om at læse videre på universitetet, skal du vælge Universitetspakken udover  en af de andre fagpakker. Når du vælger Universitetspakken, hæves niveauerne for to af dine fag og den samlede undervisningstid øges med 250 timer.