Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Biologi A, Kemi B

- Hvorfor bruger man forsøgsdyr i forskning?
- Hvad er enzymer, og hvordan virker de?
- Kan kemiske stoffer påvirke mit DNA og give kræft?


Hvis du er interesseret i naturen, miljøet, hvordan kroppen
fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og
forskning, kan denne studieretning være noget for dig.
Undervisningen består af både teori og eksperimentelt
arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital,
gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og
i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper
som fx Holmegaard mose eller Susåen.


Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner,
og fagene supplerer hinanden godt.