Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sproglige studieretninger

Engelsk A, Kinesisk A, Spansk B

- Få indsigt i tre af verdens mest toneangivende nationer og kulturer.
- Mulighed for at komme på sprogophold.
- Opnå interkulturel forståelse gennem arbejdet med sproglige og kulturelle forhold i landene.


Denne studieretning giver dig solide sproglige kompetencer i tre af de største sprog i verden, samt en forståelse for globale problemstillinger. Udgangspunktet er i sprogene spansk, kinesisk og engelsk.
Vi samarbejder med flere skoler, således at der er mulighed for udveksling, hvor man kan bo hos en lokal familie. Desuden kigges på erhvervslivet, kulturinstitutioner og det lokale liv. Vi samarbejder internationalt; både i Danmark med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner, men også når vi er ude at rejse.


Vi laver desuden mindre ekskursioner til festivaler, biograf, teater, restauranter samt diverse arrangementer på skolen i form af dans, foredrag, musik, valgaftener, fejring af højtider m.m. Der arrangeres bl.a. Lommefilmsfestival for alle begyndersprog, salsaaften for eleverne og debataftener/foredrag om aktuelle emner i de spansktalende lande. I kinesisk fejrer vi bl.a. kinesisk nytår og månefestival.

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Kinesisk, Spansk

Engelsk A, Tysk fortsætter A, Samfundsfag B

- Ungdomskultur: Hvordan er det at være ung og hvilke fremtidsudsigter har man i henholdsvis England, Tyskland og Danmark?
- Nyhedsformidling: EU, England, Tyskland og Danmark: Hvordan præsenteres de samme nyheder i forskellige medier og forskellige lande?
- Subkulturer, det multietniske samfund, modefænomener osv.


Studieretningen giver et indblik i engelsk og tysk sprog, kultur og samfundsforhold, som er forudsætninger for at forstå den europæiske indflydelse i verden. Europas indflydelse hænger sammen med den europæiske historie, hvor specielt engelsk og tysk kolonialisme, verdenskrigene, Englands og Tysklands dominerende betydning i verdensøkonomien samt dannelsen og udvidelsen af EU har spillet en afgørende rolle i udformningen af den verden, vi kender i dag.


På studierejser og ekskursioner kan vi tage til fx London, Berlin eller Dublin, til hansebyer som Lübeck og Rostock, lave udvekslingsbesøg med udenlandske gymnasier, kommunikere via nettet med andre skoler på tysk eller engelsk om udvalgte emner og besøge den tyske ambassade

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Tysk

Engelsk A. Spansk A, Kinesisk B/Tysk fortsætter B

- Ønsker du at dyrke dine interkulturelle kompetencer og få global indsigt og udsyn?
- Hvorfor er spansk og engelsk to af verdens mest talte sprog?
- Mulighed for at komme på sprogophold.


Denne studieretning er for dig, som ønsker gode sproglige kompetencer i nogle af de store og vigtige sprog i verden. Engelsk og spansk er tilsammen sprog, der tales og forstås af næsten hele verden. Derfor er gode sprogkundskaber også helt nødvendige, hvis du vil begå dig i og prøve at forstå det moderne, globaliserede samfund, hvor samtale og kommunikation over landegrænser er hverdag.


Engelsk og Spansk tales som modersmål mange steder og fungerer også som forhandlingssprog i store dele af EU og verden. De 3 sprogfag, som du kombinerer i denne studieretning, vil give dig en unik forståelse for sprogs opbygning, grammatik og nuancerigdom. Du bliver trænet i at formidle præcist.


Din kulturelle forståelse og din globale indsigt vil blive trænet, og studieturen vil give dig rigtig gode og spændende muligheder for at træne de sproglige kompetencer i den daglige undervisning.

 

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Spansk, Kinesisk, Tysk

ENGELSK A, FRANSK FORSÆTTER A/FRANSK BEGYNDER A, SAMFUNDSFAG B

Engelsk og fransk tales som modersmål eller forhandlingssprog i store dele af EU og verden. Storbritannien og Frankrig er stormagter i Europa i dag og har været store kolonimagter i flere århundreder. USA er i dag verdens eneste supermagt. De tre studieretningsfag dækker således væsentlige områder - både geografisk og kulturelt/sprogligt.

Studieretningens øvrige obligatoriske fællesfag - især historie og dansk - kan tones, så de bidrager til at belyse europæiske, amerikanske og canadiske forhold og kultur. 

På denne studieretning skal du have matematik på mindst B-niveau.

Studieretningen kvalificerer umiddelbart til mange humanistiske, videregående uddannelser, mens en række naturvidenskabelige uddannelser vil kræve fag/niveauer, du vil skulle tage som valgfag eller ved efterfølgende supplering. 

Hvad kan du bruge studieretningen til?
 Hvis du vil have en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter

 • Rejsebureauet: Lav en turistbrochure for et engelsk- eller fransktalende sted. Undersøg klimatiske forhold og naturmæssige attraktioner, fastlæg kundekredsens ønsker og undersøg såvel kundernes som stedets kultur: Hvordan skal brochuren udformes for at sælge bedst muligt? 
 • Modeindustri: Tøjets vej fra produktion til forbruger - hvorfor produceres varerne, hvor de gør? Konventionel kontra økologisk produktion. Bæredygtig mode? 
 • Nødhjælp og udvikling: Hvordan arbejder Médecins sans frontières (Læger uden grænser)? Er nødhjælp det samme overalt i verden? Hvad skal man vide for at kunne hjælpe ordentligt? Skal man tage kulturelle hensyn? Hvordan vil du rådgive Médecins sans frontières i Østafrika (som er fortrinsvis tidligere engelske kolonier)? Og i Vestafrika (fortrinsvis tidligere franske kolonier)? 
 • Canada (Québec): Sprogkrig, national identitet, naturforhold og naturressourcer. 
 • Produktion og samfund i England og Frankrig gennem tiderne: Hvorfor startede industrialiseringen i England og Frankrig? Hvilke ressourcer havde de to lande selv, og hvordan skaffede de sig varer fra kolonierne? Hvordan foregår moderne produktion i de to lande?
 • Ungdomskultur: Hvordan er det at være ung, og hvilke fremtidsudsigter har man i henholdsvis England, Frankrig og Danmark?
 • Velfærdsstaten i udvalgte lande herunder Frankrig - lighed eller ulighed? Og hvordan ser fremtiden ud?
 • EU i fransk og dansk perspektiv- er der forskellen på at være et stort eller et lille land i EU? 


Eksempler på udadvendte aktiviteter

 • Studietur til Storbritannien
 • Fransk udvekslingsklasse med gensidige besøg
 • Besøg af/hos franske og engelske grupper her i landet fx studerende eller folk, der er i landet i forbindelse med arbejde
 • Virtuelle projekter med venskabsskoler i udlandet
 • Besøg på den franske ambassade
 • Samarbejde med franske og engelske virksomheder i Danmark eller danske virksomheder i de to lande.

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Fransk