Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ENGELSK A, FRANSK FORSÆTTER A/FRANSK BEGYNDER A, SAMFUNDSFAG B

Vil du have et indblik i engelsk og fransk sprog, litteratur, landenes historie og kulturer, samfundsforhold og udvikling? Så er denne studieretning noget for dig. 

Engelsk og fransk tales som modersmål eller forhandlingssprog i store dele af EU og verden. Storbritannien og Frankrig er stormagter i Europa i dag og har været store kolonimagter i flere århundreder. USA er i dag verdens eneste supermagt. De tre studieretningsfag dækker således væsentlige områder - både geografisk og kulturelt/sprogligt.

Studieretningens øvrige obligatoriske fællesfag - især historie og dansk - kan tones, så de bidrager til at belyse europæiske, amerikanske og canadiske forhold og kultur. 

På denne studieretning skal du have matematik på mindst B-niveau.

Studieretningen kvalificerer umiddelbart til mange humanistiske, videregående uddannelser, mens en række naturvidenskabelige uddannelser vil kræve fag/niveauer, du vil skulle tage som valgfag eller ved efterfølgende supplering. 

Hvad kan du bruge studieretningen til?
 Hvis du vil have en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine studieretningsfag. Husk at markere om det er niveau A, B eller C.

Eksempler på undervisningsforløb og studieretningsprojekter

 • Rejsebureauet: Lav en turistbrochure for et engelsk- eller fransktalende sted. Undersøg klimatiske forhold og naturmæssige attraktioner, fastlæg kundekredsens ønsker og undersøg såvel kundernes som stedets kultur: Hvordan skal brochuren udformes for at sælge bedst muligt? 
 • Modeindustri: Tøjets vej fra produktion til forbruger - hvorfor produceres varerne, hvor de gør? Konventionel kontra økologisk produktion. Bæredygtig mode? 
 • Nødhjælp og udvikling: Hvordan arbejder Médecins sans frontières (Læger uden grænser)? Er nødhjælp det samme overalt i verden? Hvad skal man vide for at kunne hjælpe ordentligt? Skal man tage kulturelle hensyn? Hvordan vil du rådgive Médecins sans frontières i Østafrika (som er fortrinsvis tidligere engelske kolonier)? Og i Vestafrika (fortrinsvis tidligere franske kolonier)? 
 • Canada (Québec): Sprogkrig, national identitet, naturforhold og naturressourcer. 
 • Produktion og samfund i England og Frankrig gennem tiderne: Hvorfor startede industrialiseringen i England og Frankrig? Hvilke ressourcer havde de to lande selv, og hvordan skaffede de sig varer fra kolonierne? Hvordan foregår moderne produktion i de to lande?
 • Ungdomskultur: Hvordan er det at være ung, og hvilke fremtidsudsigter har man i henholdsvis England, Frankrig og Danmark?
 • Velfærdsstaten i udvalgte lande herunder Frankrig - lighed eller ulighed? Og hvordan ser fremtiden ud?
 • EU i fransk og dansk perspektiv- er der forskellen på at være et stort eller et lille land i EU? 


Eksempler på udadvendte aktiviteter

 • Studietur til Storbritannien
 • Fransk udvekslingsklasse med gensidige besøg
 • Besøg af/hos franske og engelske grupper her i landet fx studerende eller folk, der er i landet i forbindelse med arbejde
 • Virtuelle projekter med venskabsskoler i udlandet
 • Besøg på den franske ambassade
 • Samarbejde med franske og engelske virksomheder i Danmark eller danske virksomheder i de to lande.

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Fransk