Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Engelsk A, Tysk fortsætter A, Samfundsfag B

- Ungdomskultur: Hvordan er det at være ung og hvilke fremtidsudsigter har man i henholdsvis England, Tyskland og Danmark?
- Nyhedsformidling: EU, England, Tyskland og Danmark: Hvordan præsenteres de samme nyheder i forskellige medier og forskellige lande?
- Subkulturer, det multietniske samfund, modefænomener osv.


Studieretningen giver et indblik i engelsk og tysk sprog, kultur og samfundsforhold, som er forudsætninger for at forstå den europæiske indflydelse i verden. Europas indflydelse hænger sammen med den europæiske historie, hvor specielt engelsk og tysk kolonialisme, verdenskrigene, Englands og Tysklands dominerende betydning i verdensøkonomien samt dannelsen og udvidelsen af EU har spillet en afgørende rolle i udformningen af den verden, vi kender i dag.


På studierejser og ekskursioner kan vi tage til fx London, Berlin eller Dublin, til hansebyer som Lübeck og Rostock, lave udvekslingsbesøg med udenlandske gymnasier, kommunikere via nettet med andre skoler på tysk eller engelsk om udvalgte emner og besøge den tyske ambassade

Læs mere om sprogene her: Engelsk, Tysk