STX

Hvilke spændende muligheder har du?

STX er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, og giver dig et solidt grundlag for at tage en videregående uddannelse. Med STX har du mulighed for at få adgang til samtlige videregående uddannelser i landet.

 

Gymnasieuddannelsen er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den kvalificerer dig til at søge ind på din drømmeuddannelse. I de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en bred række af fag inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Med en studentereksamen får du en bred almen viden, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund. Vi lægger desuden vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt i forholdet til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, og at du udvikler personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Læs mere om studieretningerne her.

Undervisningen består af forløb og faglige aktiviteter, bl.a. med fokus på følgende:

 • Evnen til at arbejde innovativt og kreativt med fagene
 • Fokus på din digitale og globale dannelse
 • Styrkelse af dine muligheder for at træffe vigtige valg samt kunne gennemføre videre uddannelse efter gymnasiet.

 
Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet har du både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.

Alle elever på stx skal have fire fag på A-niveau. De obligatoriske fag på stx er:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Fysik på C-niveau.
 • Historie på A-niveau.
 • Idræt på C-niveau.
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.
 • Oldtidskundskab på C-niveau.
 • Religion på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Skolens studieretninger dækker bredt alle hovedområder. Dette kan du læse mere om under de enkelte studieretninger, ligesom det fremgår af studieretningsprogrammet, hvilke valgfag du har mulighed for at vælge på de forskellige studieretninger. 

Du kan også kontakte vejlederne, hvis du er i tvivl.

Tilsvarende kan du finde en samlet liste over skolens mange valgfag. 

Se her, hvad du kan bruge studieretningen til:

For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere, om det er niveau A, B eller C.

Valgfag

I løbet af din 3-årige uddannelse skal du vælge mellem en række valgfag. Du kan få et overblik over, hvilke fag vi udbyder her.

Naturvidenskabelig
Samfundsvidenskabelig
Sproglige studieretninger
Kunstnerisk
Idræt B i studieretning