Spring navigationen over og gå direkte til indhold

STX - alt er muligt!

STX er den bredeste gymnasiale ungdomsuddannelse - og med en STX fra Næstved Gymnasium og HF står alle døre åbne!

Her kan du læse mere om HF

STX er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den passer til dine interesser og kvalificerer dig til at søge ind på lige netop din drømmeuddannelse efter den afsluttende eksamen.

Gennem de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en bred række af fag inden for alle fagområder. Du får almen viden og dannelse, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund, og vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekteret og ansvarligt i forholdet til omverdenen.

 

STX uddannelsen

STX er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag for at tage en videregående uddannelse. Med en STX har du mulighed for at få adgang til samtlige videregående uddannelser i landet.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet har du både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.

Studieretningerne for 2022 er:

Idræt
Biologi A, Kemi B, Idræt B

Naturvidenskab
Biologi A, Kemi B
Matematik A, Fysik A/B, Kemi B
Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

Samfund
Samfundsfag A, Engelsk A
Samfundsfag A, Matematik A
Global Studies: Samfundsfag A, Engelsk A
Business: Samfundsfag A, Engelsk A, Erhvervsøkonomi C

Sprog
Engelsk A, Spansk A, Kinesisk B/Tysk fortsætter B

Kunstnerisk
Musik A, Engelsk A


Alle elever på stx skal have fire fag på A-niveau og en samlet uddannelsestid på minimum 2585 timer over de tre år.

De obligatoriske fag på stx er:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Fysik på C-niveau.
 • Historie på A-niveau.
 • Idræt på C-niveau.
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.
 • Oldtidskundskab på C-niveau.
 • Religion på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Skolens studieretninger dækker bredt alle hovedområder. Det kan du læse mere om under de enkelte studieretninger.

Du kan finde en samlet liste over skolens mange valgfag her.


Se videoer om studieretningerne på stx

Sproglige studieretninger:

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

Naturvidenskabelige studieretninger:

Den kreative studieretning (med musik):

 

Hvad du kan bruge studieretningen til?

For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere, om det er niveau A, B eller C.

Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag. 
Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.


Valgfag

I løbet af din 3-årige uddannelse skal du vælge mellem en række valgfag. Du kan få et overblik over, hvilke fag vi udbyder lige her

For valgfagene gælder, at der skal være 10 elever, der vælger faget, for at det kan oprettes. Der kan dog i få tilfælde være strukturelle forhold, som vanskeliggør valg af et specifikt fag, selvom det oprettes.

Idræt

Studieretningen med idræt kunne være noget for dig, hvis du er interesseret i at forstå, hvordan kroppen fungerer, og fx vil eksperimentere med at måle blodkredsløbet, lungerne- og kroppens energiproduktion. Hvordan øger du eksempelvis mest effektivt dit kondital? Vi ser også på kroppens funktioner og biokemiske processer i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse. 

STX INFORMATION

Vi har her samlet dine muligheder for yderligere information.

FOLDER
Se eller download vores STX-folder, hvor du får et godt overblik over uddannelsen og dens muligheder.
Læs folderen her ›

MØD STUDIEVEJLEDERNE
Hvis du har spørgsmål eller ønsker et møde, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.
Kontakt en studievejleder ›

Valgfag STX og HF

Her kan du se en oversigt over hvilke valgfag, du kan vælge. Valgfagene er afhængige af niveau, årgang, studieretning og dine øvrige valg. 

STX eller HF?

Her på siden kan du få et indblik i de to uddannelsers opbygning og indhold, samt i de muligheder uddannelserne giver. 

Hvorfor NGH?

Læs om vores uddannelser, traditioner og studielivet på NGH