Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Covid-19 retningslinjer på NGH

På NGH er vi fælles om at skabe en god skole - en skole, hvor vi passer godt på hinanden, hvilket i denne anderledes tid er vigtigere end nogensinde.

NGH følger naturligvis de offentlige myndigheders anbefalinger og retningslinjer vedrørende forebyggelse af Covid-19. Vi følger nøje udviklingen, så vi er sikre på, at vores håndtering hele tiden er ajour, og vi rådfører os løbende med Sundhedsstyrelsen, bl.a. via deres hotline.

Som skole har vi blandt andet imødekommet rådene og retningslinjerne ved at indføre ensretning på gangarealerne, sætte håndsprit op ved alle indgange og i alle klasser, arbejde med faste grupper, faste bordopstillinger og så vidt muligt også faste lokaler. Skolen gennemfører derudover ekstra rengøring af flader, og man spiser i mange af skolens almindelige undervisningslokaler for at undgå for mange mennesker samles i kantineområdet.

Det er ikke en nem situation vi står i, men vi har rammerne og retningslinjerne for at passe på hinanden, og vi har alle sammen et ansvar i forhold til at overholde dem. Derfor husk hinanden på:

Undgå så vidt muligt fysisk kontakt, vask hænder, brug håndsprit, undgå kontakt på tværs klasser, luft jævnligt ud, sæt skraldeposen ud efter frokost og følg de anvisnin-ger som fremgår af skiltning og plakater.

Med hensyn til lokalefordeling, har vi taget udgangspunkt i en bordopstilling med 1 meters afstand mellem hver elev, selvom dette ikke længere er et krav fra ministeriets side.