Genåbning af skolen

Skolen er fra onsdag  d. 27/5 åben for alle klasser.

 

Skolen genåbner nu også for fortsætterklasser fra onsdag d. 27/5. Se Lectio for mødetider og skema.

Det vil foregå under anderledes forhold, end dem vi er vant til, men det er nødvendigt for at kunne leve op til de mange krav og retningslinjer, som er kommet fra ministerier og myndigheder.

Afslutterklasser, 3.g, 2. hf og de tre q-klasser, skal fortsat møde fysisk på skolen.

Vi skal begrænse smittespredningen, og sikre alle elever og ansatte de bedste og mest trygge forhold på skolen. Derfor skal alle på skolen leve op til helt nye interne retningslinjer, som tager udgangspunkt i  ”Covid- 19 Forebyggelse af smittespredning”, Sundhedsstyrelsen 10. maj 2020.

Eksamen og dimission
Der er indgået en politisk aftale som bl.a. betyder, at afgangsklasserne skal op til færre eksamener.. Den enkelte elevs eksamensplan fremgår af Lectio.

Sidste eksamensdag på NGH bliver onsdag d. 24/6-20.

Afgangselevernes dimission bliver fredag d. 26/6-20. Nærmere information om tider og retningslinjer følger.

For alle elever i 1.g, 2.g. og 1.hf er årets officielle sommer-eksamener aflyst. I stedet vil årskarakterer blive til eksamenskarakterer på eksamensbeviset i de fag, som eleverne skulle have været op i. Årskaraktererne vil blive givet i slutningen af skoleåret. Eleverne skal tjekke Lectio for datoer for interne prøver.

Mere information om retningslinjer for de enkelte afslutningsarrangementer følger.

Ledelsen

  1. maj 2020