Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Strategi for Næstved Gymnasium og HF – 2019-2022

Her kan du læse skolens strategi for de næste tre år.

På bestyrelsesmødet den 27. august 2019 fastlagde bestyrelsen skolens overordnede strategiske mål for de næste tre år.
Målene er:

Elever

  • På NGH får hver enkelt elev realiseret sit fulde faglige og personlige potentiale i samspil med andre
  • På NGH oplever alle elever at blive hørt og set, og alle bidrager til fællesskaberne på skolen
  • På NGH opnår eleverne omverdensforståelse og kompetencer til at tage ansvar for en demokratisk og bæredygtig udvikling i samfundet

 

Ansatte

  • På NGH har vi en gensidigt forpligtende samarbejdskultur med en høj faglig og social kapital. Social kapital er den egenskab, der sætter os i stand til i fællesskab at løse vores kerneopgaver, og den bygger på samarbejdsevne - tillid og troværdighed - retfærdighed og respekt
  • NGH er en attraktiv og udviklende arbejdsplads

 

Omverden

  • NGH tager initiativer til udvikling af lokalområdet mhp. at opnå fælles overordnede målsætninger vedrørende uddannelse, dannelse og kultur
  • NGH er en åben skole, der inviterer grundskoler, videregående uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder til samarbejde om konkrete aktiviteter
  • NGH er en global professionel samarbejdspartner, der engagerer sig med partnerskoler om udvikling og gennemførelse af undervisning
  • NGH er kendt både internt og eksternt for at arbejde fagligt med bæredygtighed og påtage sig et socialt ansvar

For hvert af de strategiske mål er udarbejdet nøgleinitiativer og handleplan, ligesom der er opstillet konkrete mål og beskrevet evalueringsform.