STX eller HF?

Næstved Gymnasium og HF er både for dig, der vil læse stx og dig, der vil læse hf. 

Her på siden kan du få et indblik i de to uddannelsers opbygning og indhold, samt i de muligheder uddannelserne giver. 

OM STX

Stx er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag for at tage en videregående uddannelse. Med en stx har du mulighed for at få adgang til samtlige videregående uddannelser i landet

I uddannelsen til almen studentereksamen (stx) bliver du præsenteret for en bred fagrække inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Vi lægger derudover vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom at vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Læs mere om studieretningerne her.

 
Undervisningen består af forløb og faglige aktiviteter, bl.a. med fokus på følgende:

 • Evnen til at arbejde innovativt og kreativt med fagene
 • Fokus på din digitale og globale dannelse
 • Styrkelse af dine muligheder for at træffe vigtige valg samt kunne gennemføre videre uddannelse efter gymnasiet.

 
Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet har du både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.

Alle elever på stx skal have fire fag på A-niveau og en samlet uddannelsestid på minimum 2585 timer over de tre år.

De obligatoriske fag på stx er:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Fysik på C-niveau.
 • Historie på A-niveau.
 • Idræt på C-niveau.
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.
 • Oldtidskundskab på C-niveau.
 • Religion på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Skolens studieretninger dækker bredt alle hovedområder. Dette kan du læse mere om under de enkelte studieretninger, ligesom det fremgår af studieretningsprogrammet, hvilke valgfag du har mulighed for at vælge på de forskellige studieretninger. 

Du kan også kontakte vejlederne, hvis du er i tvivl.

Tilsvarende kan du finde en samlet liste over skolens mange valgfag her.

Se her, hvad du kan bruge studieretningen til:

For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere, om det er niveau A, B eller C.

Valgfag

I løbet af din 3-årige uddannelse skal du vælge mellem en række valgfag. Du kan få et overblik over, hvilke fag vi udbyder lige her

 

 

NYT HF

Hf er en bred uddannelse, som giver dig indsigt i mange fagområder. Uddannelsen udvikler dine evner til faglig fordybelse og en forståelse af sammenhæng mellem fagene. På hf er fagene nært forbundet med deres professionsrettede perspektiver, dvs. hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv. I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og det mere professionsrettede, bl.a. hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. Hf er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække.

Vi lægger vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

Hf giver adgang til alle videregående uddannelser - også universitetet - men da nogle uddannelser kan kræve bestemte fag på særlige niveauer, kan du få brug for at supplere med andre fag.
På ”Adgangskortet” kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har også betydning.

Adgangskortet” har samlet alle videregående uddannelser i områder, fx ”Medicin, sundhed og pleje”. Du skal først trykke på ”HF”. Trykker du derefter på området, kan du se alle uddannelser inden for sundhedsområdet. Trykker du på den enkelte uddannelse, kan du se hvilke fag, der kræves.

Hf's opbygning

På den to-årige uddannelse til hf-student er undervisningstiden for den enkelte elev mindst 1.705 timer og overstiger normalt ikke 1.755 timer. For elever, der påtænker at læse videre på universitetet, øges undervisningstiden med 250 timer.

Hf-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Matematik på C-niveau.
 • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
 • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
 • Enten faget idræt eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen. 

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse samt mål for videreuddannelse efter hf. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår som udgangspunkt i 3. og 4. semester.

Undervisningen på hf tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter hf.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.


Du kan læse mere om Næstved Gymnasium og HF's fagpakker her:

 

Titel Mulige fagpakker  
     
Samfund og økonomi Matematik Samfundsfag
Science Matematik Kemi
Idrætslinjen Matematik Idræt
Mennesker og pædagogik Biologi Psykologi
Kultur og Sprog SPROG Samfundsfag
Mennesker og samfund Samfundsfag Psykologi
Business Samfundsfag Erhvervsøkonomi
Universitetspakke Fx engelsk Fx matematik

 

 

Fagpakker

Fagpakketitel: Samfund og økonomi
Fag og niveauer: Matematik B og samfundsfag B
Kort beskrivelse: Fagpakken for dig, der er interesseret i, hvad der rører sig i samfundet og i rammerne for udvikling af velfærdssamfundet. Kan vi forudsige, hvem der bliver ramt af arbejdsløshed? Er der råd til velfærd i fremtiden? Fagene matematik og samfundsfag spiller her super godt sammen!

Vi finder svar på spørgsmålene ved at komme ud af klasselokalet. Vi skal lave spørgeskemaundersøgelser og regne på de data, vi indsamler. Vi skal besøge magtens centrum i København og de lokale politikere og erhvervslivet i Næstved. Og så skal vi på studietur, men du som elev skal være  med til at bestemme hvorhen!

 

Fagpakketitel: Science
Fag og niveauer: Matematik B og kemi B
Kort beskrivelse: Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i matematik og naturvidenskab, og som:
-kan lide at lave praktisk/eksperimentelt arbejde
-vil lære at anvende avancerede IT-programmer
-vil undersøge hvordan forskellige stoffer påvirker dig og miljøet?
-måske vil videreuddanne dig inden for sundhed eller natur og teknik

 

Fagpakketitel: Idræt
Fag og niveauer: Matematik B og idræt B
Kort beskrivelse: Hvis du er glad for idræt. På idrætslinjen får du både en række forskellige idrætsoplevelser, samtidig med du opnår viden om kroppen; hvordan man bedst kan træne mod et konkret mål eller som en vigtig del af at opnå en sund livsstil. Du lærer også at forstå idrættens rødder og rolle i samfundet, og på den måde kan du sætte dit eget forhold til idræt i perspektiv.
I matematikundervisningen benyttes idræt som "case", så det du erfarer i idræt, analyseres og beskrives i matematik.

 

Fagpakketitel: Mennesker og pædagogik
Fag og niveauer: Biologi B og psykologi C
Kort beskrivelse: Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i menneskets krop og psyke.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk. I undervisningen indgår feltarbejde fx i en vuggestue, og vi samarbejder også med andre eksterne parter.
I samarbejdet mellem fagene indgår temaer som arv og miljø - personlighed - hvad er det? Evolution og genetik.

 

Fagpakketitel: Kultur og sprog
Fag og niveauer: Sprog B (Spansk eller tysk fortsætter) og Samfundsfag B
Kort beskrivelse: Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i sprog, rejser og mødet med andre kulturer.
Hvorfor er vi forskellige? Er det okay at sige fuck? Hvem er jeg online?
Med engelsk og tysk/spansk på B-niveau kan du kommunikere med store dele af verden. På uddannelsens andet år er der en studietur, fx til London eller Dublin, hvor du kan afprøve dine sprogkundskaber og opleve storbyens kultur, liv og puls.

 

Fagpakketitel: Mennesker og samfund
Fag og niveauer: Samfundsfag B og Psykologi C
Kort beskrivelse: Fagpakken er for dig, som interesserer dig for individets samspil med samfundet. Temaer i undervisningen kan være:

- Fordomme og racisme. Hvorfor og hvordan opstår dette og hvad medfører det?
- Hvem har gjort dig til den du er? Er det dine forældres gener, samfundet eller dig selv?
- Hvad gør gruppen ved dig? Hvordan kommunikerer vi i gruppen?
- Hvem bestemmer i dit liv? Er det dig selv, samfundet eller din personlighed?

 

Fagpakketitel: Business
Fag og niveauer: Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C
Kort beskrivelse: Denne fagpakke er til dig, som måske overvejer at søge ind på en erhvervsrettet uddannelse, fx erhvervsakademiet eller på at blive selvstændig.
Business er til dig, der gerne vil supplere de traditionelle hf-fag med erhvervsrettede fag med indhold som markedsføring, iværksætteri, innovation og kommunikation.

 

Fagpakketitel: Universitetspakke (supplerende)
Hvis du drømmer om at læse videre på universitetet, skal du vælge Universitetspakken udover  en af de andre fagpakker. Når du vælger Universitetspakken, hæves niveauerne for to af dine fag i den først valgte fagpakke og den samlede undervisningstid øges med 250 timer. Du vælger selv hvilke fag, du ønsker at hæve niveauerne i, fx engelsk fra niveau B til A og matematik fra niveau C til B.

Fag og niveauer: Engelsk A og matematik B
Kort beskrivelse: Denne fagpakke består fx af fagene engelsk A og matematik B og er til dig, der gerne vil læse videre på universitet. Fagene er både adgangsgivende og giver en god ballast til videre studie. Fagpakken er supplerende og skal læses sammen med en af de andre fagpakker. Der er ingen valgfag, hvis man vælger denne fagpakke.

 

HF VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2017-2019

 

Sprog Kunstneriske Øvrige humaniora Samfundsvidenskabelige Naturvidenskabelige
Engelsk A Billedkunst B, C Filosofi C Erhvervsøkonomi C Astronomi C
Fransk B fort.  Design og arkitektur B, C Psykologi C Innovation C Biologi B
Fransk B beg. Drama B, C Religion B Samfundsfag B Fysik B, C
Kinesisk B Mediefag C Retorik C   Idræt B
Latin C Musik B, C     Informatik C
Russisk B       Kemi B
Spansk B       Matematik B
Tysk B fort.       Naturgeografi B
Tysk B beg.