Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Legater

Nogle af legaterne kan du selv søge, mens der er andre, du skal indstilles til.

Legatmodtagere ved Dimissionen 2023.

 

LEGATER DU SELV KAN SØGE

Hvis du er afgangselev fra enten HF eller STX, kan du søge følgende legater:

 

Rejselegat – Sydbank Fonden 2024

Sydbank Fonden uddeler et rejselegat på 10.000 kr. til en elev, der bliver student fra Næstved Gymnasium og HF i sommeren 2024

I ansøgningen bedes ansøgeren lægge vægt på følgende:

  • Ansøgeren skal have et højt fagligt niveau.
  • Ansøgeren skal udvise stor interesse og entusiasme for skolen som helhed, såvel fagligt som socialt.
  • Ansøgeren skal gøre det klart, hvilket formål rejsen har.
  • Ansøgeren skal gøre det klart, hvordan rejsens interessante oplevelser kan formidles videre til skolens elever, lærere og Sydbank Fonden.

Legatet vil blive overrakt i forbindelse med årets dimissionen af en repræsentant fra Sydbank.

Ansøgningen skal mailes til administrativ controller Caroline Sztuk senest fredag den 24. maj 2024.

I forbindelse med uddeling af dette legat sker videregivelse og behandling af ansøgerens navn og alder til Sydbank og Sydbank Fonden. Ansøgeren har mulighed for at frabede sig denne videregivelse og behandling.             

 

Odd Fellow loge nr. 12 Herluf Trolles rejse/projekt-legat

Odd Fellow loge nr. 12 Herluf Trolle uddeler et rejse-/projekt legat på 5.000 eller 10.000 kr. til en eller to elever, som bliver student fra Næstved Gymnasium og HF i sommeren 2024. Legatet kan både søges af elever, og lærere kan indstille elever til legatet. 

Legatet gives til en elev, der har ydet noget specielt som en god kammerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat.

Legatet kan benyttes til en studierejse/-projekt.

Legatmodtageren skal efterfølgende aflægge en kort beretning om rejsens/projektets forløb i logesalen. 

Legatmodtageren skal også efterfølgende formidle oplevelserne for elever og ansatte på Næstved Gymnasium og HF. 

Ansøgningen med begrundelse mailes direkte til administrativ controller Caroline Sztuk senest fredag den 24. maj 2024.  

 

 

LEGATER SOM ELEVER KAN INDSTILLES TIL

Murerlegatet indstiftet af murer Niels Hansen og hustru Kirstine f. Nielsen
Legatet gives til elever, som fortjener en opmuntring på grund af udvist flid og dygtighed til rejse, videre studium, indkøb af studiematerialer eller anden form for økonomisk hjælp.

Smedelegatet er et mindelegat for Karl Viktor Andersen og hustru Marie Nikoline f. Rasmussen.
Legatet gives til elever som fortjener opmuntring på grund af udvist flid og dygtighed til videre studium, indkøb af studiematerialer eller anden form for økonomisk hjælp.

Museumslegatet
Næstved Museums bestyrelse har på sit møde 18. november 2008 besluttet at oprette to kulturhistoriske legater for studenter ved henholdsvis Næstved Gymnasium og Herlufsholm Skole.

Hvert legat gives til en elev, som i løbet af sine gymnasieår har vist særlig glæde ved eller evne for kulturhistoriske studier (dvs. emneområder, som kunne lede frem til videregående studier i fx arkæologi, historie, etnografi, etnologi, kunsthistorie, filologi o.l. humanistiske discipliner).

Odd Fellow loge nr. 12 Herluf Trolles rejse/projekt-legat
Odd Fellow loge nr. 12 Herluf Trolle uddeler et rejse-/projektlegat til en eller to elever, som bliver student fra Næstved Gymnasium og HF i sommeren 2024 (5.000 eller 10.000 kr.). Legatet kan både søges af elever, og lærere kan indstille elever til legatet.

Legatet gives til en elev, der har ydet noget specielt som en god kommerat og som tillige har udvist god opførsel og interesse for undervisningen frem mod et godt resultat.

Legatet kan benyttes til en studierejse/ -projekt.

Legatmodtageren skal efterfølgende aflægge en kort beretning om rejsens/ projektets forløb i logesalen.

Legatmodtageren skal også efterfølgende formidle oplevelserne for elever og ansatte på Næstved Gymnasium og HF.

Legatet vil blive overrakt i forbindelse med årets dimissionen.

Ansøgningen med begrundelse mailes direkte til administrativ controller Caroline Sztuk senest fredag den 24. maj 2024.

          

 

LEGATER FOR TIDLIGERE ELEVER

Nordea-fonden uddeler årligt op til 10 mio. kr. i legater til kandidat- og professionsbachelorstuderende, der vil på studieophold i udlandet. Der er to årlige frister: 1. maj og 1. november. 

Legater til studieophold i udlandet
Nordea-fonden uddeler to gange årligt legater til kandidat- og professionbachelorstuderende, der tager en hel eller del af deres uddannelse i udlandet. Der er to årlige frister: 1. maj og 1. november.

Husk at læse Nordeas kriterier for at komme i betragtning til et legat, før du søger. Du kan sagtens søge uden at have al dokumentation klar. 

Læs mere om legatet her.

 

OM AT SØGE LEGATER

Fundraising.how
Artikeldatabase om at søge legater. Indeholder primært information om legater til studier i udlandet men også legater til erhvervsuddannelser og til sygdomsramte studerende m.m.