Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Optagelse

Hvordan søger jeg om optagelse på Næstved Gymnasium og HF?

 

For dig der går i grundskolen

Din ansøgning sker via hjemmesiden www.optagelse.dk under ’Søg ungdomsuddannelse’. Her skal du bruge dit UNI-login og udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Herefter vil din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Til sidst skal dine forældre (din værge) underskrive din ansøgning med MitID.

Din ansøgning bliver sendt til førsteprioritetsskolen. Husk, at du skal angive din prioriterede rækkefølge for ungdomsuddannelsen.

Når Optagelse.dk har modtaget din ansøgning, får du en kvittering.

Du vil få besked om reserveret plads senest 8. maj 2024.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Alle skal søge senest den 1. marts 2024 på optagelse.dk

 

For dig, der ønsker at blive optaget i autismeklassen

Læs mere, hvis du ønsker at blive optaget i skolens autismespor.

 

 

HVILKE ADGANGSKRAV HAR HF OG STX?

Vi henviser til Undervisningsministeriets uddannelsesguides hjemmeside, hvor du kan læse om adgangskrav til alle gymnasiale uddannelser.


Vil du skifte til Næstved Gymnasium og HF?

Hvis du ønsker at skifte til Næstved Gymnasium og HF i løbet af året, hvis du kommer fra en anden STX- eller HF-ungdomsuddannelse eller efter endt grundforløb på en anden gymnasial uddannelse (fra HHX, HTX eller STX), kan du gøre følgende:

Send en mail til en af skolens vejledere med følgende informationer, eller aflever dem på skolens kontor:

  • Ansøgning fra optagelse.dk, hvor du angiver ønske om studieretning, 2. fremmedsprog og kreativt fag.
  • Skriftlig begrundelse for at du ønsker at skrifte uddannelse – det er fint, hvis du skriver det i feltet ’præsenter dig selv’ i ovenstående ansøgning.
  • Kopi af afgangsbevis fra folkeskolen (både 9. og 10. klasse)
  • Udskrift af karakterer fra nuværende skole
  • Udskrift af fravær fra nuværende skole


Hvordan vurderes min ansøgning i Region Sjælland?