Optagelse

Hvordan søger jeg om optagelse på Næstved Gymnasium og HF?

For dig der går i grundskolen

Din ansøgning sker via hjemmesiden www.optagelse.dk under ’Søg ungdomsuddannelse’. Her skal du bruge dit UNI-login og udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Herefter vil din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Til sidst skal dine forældre (din værge) underskrive din ansøgning med NemID.

Din ansøgning bliver sendt til førsteprioritetsskolen. Husk, at du skal angive din prioriterede rækkefølge for ungdomsuddannelsen.

Når Næstved Gymnasium og HF har modtaget din ansøgning, får du en kvittering ved udgangen af måneden.

Er du vurderet uddannelsesparat, vil du få svar sidst i april.

Er du erklæret ikke uddannelsesparat, men ønsker en revurdering, foregår den sammen med en optagelsesprøve senest 15. april 2018. Umiddelbart herefter vil du få svar.

For dig, der er gået ud af skolen

Går du i en anden skole end grundskolen, eller er du allerede færdig med skolen, skal du søge om optagelse på Næstved Gymnasium og HF.

For dig, der ønsker at blive optaget i autismeklassen

Læs mere, hvis du ønsker at blive optaget i skolens autismespor.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. marts

Er du gået ud af skolen, er ansøgningsfristen 15. marts. 

Vælger du først at ansøge efter ansøgningsfristen, skal du ringe til os og forhøre dig, om der er ledige pladser.


Hvornår foregår optagelsesprøven?

Optagelsesprøven foregår den torsdag d. 22. marts 2018 og varer hele dagen. Her kan du læse om uddannelsesparathed og optagelsesprøven


Vil du skifte til Næstved Gymnasium og HF?

Hvis du ønsker at skifte til Næstved Gymnasium og HF i løbet af året, hvis du kommer fra en anden stx- eller hf-ungdomsuddannelse eller efter endt grundforløb på en anden gymnasial uddannelse (fra hhx, htx eller stx), kan du gøre følgende:

Send en mail til Marianne Bollerup Neuer (nghmb@naestved-gym.dk) med følgende informationer, eller aflever dem på skolens kontor:

 • Ansøgning fra optagelse.dk, hvor du angiver ønske om studieretning, 2. fremmedsprog og kreativt fag.
 • Skriftlig begrundelse for at du ønsker at skrifte uddannelse – det er fint, hvis du skriver det i feltet ’præsenter dig selv’ i ovenstående ansøgning.
 • Kopi af afgangsbevis fra folkeskolen (både 9. og 10. klasse)
 • Udskrift af karakterer fra nuværende skole
 • Udskrift af fravær fra nuværende skole


Hvilke adgangskrav har HF og STX?

HF

HVIS DU KOMMER DIREKTE FRA 9.KLASSE

Kommer du lige fra 9. klasse, har du adgang til den 2-årige hf, når du:
 • er vurderet uddannelsesparat.
 • får 4 i karaktergennemsnit til eksamen i de lovbundne prøver (mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig matematik samt fællesprøven i kemi/fysik, geografi og biologi).
 • går op til alle de obligatoriske 9. klasseprøver.
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog end engelsk i 7. til 9. klasse (f.eks. tysk eller fransk) – gælder optaget til skoleåret 2017/18.
 • søger senest 1. marts på optagelse.dk.

 

Kommer du lige fra 10. klasse, har du adgang til den 2-årige hf når du:

 • søger om optagelse senest 1. marts samme år, som du afslutter din 10. klasse.
 • aflægger folkeskolens 10. klasses-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag) og folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasses-prøve i fysik/kemi og 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
 • søger optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.

Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

 

Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen 9. eller 10. klasse, skal du

 • have afsluttet 10. klasse, eller noget der står mål hermed. Du kan også søge om optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, en afbrudt ungdomsuddannelse eller lignende. Der kan blive tale om en optagelsesprøve.
 • søge optagelse på optagelse.dk . Vil du være sikker på, der er ledige pladser, skal du søge senest 15. marts.
 • kontakte en studievejleder, hvis du har brug for en afklarende samtale, inden du beslutter at søge optagelse.

 

Du kan også søge om optagelse, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. Du skal så forvente at skulle til en optagelsesprøve.

 

STX

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af din UU-vejleder.
 • Du skal som minimum have færdiggjort 9.klasse i folkeskole eller modtaget anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
 • Du skal søge om optagelse direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
 • Du skal have modtaget 3-5 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt prøve, hvis fagene har været udtrukket.


Hvordan vurderes min ansøgning i Region Sjælland?

http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/uddannelse/gymnasie-og-hf-optagelse/Sider/Saadan-vurderer-vi-din-ansoegning.aspx