Bibliotek

Du kan søge i gymnasiets biblioteksdatabase.

Biblioteket har åbent på hverdage mellem 8.00 og 14.00.

Biblioteket ligger i samme lokale som bogdepotet (B134).
Vi kan kontaktes på tlf. 55 75 69 31 og på e-mail: NGH-BibMail@naestved-gym.dk.

Biblioteket ledes af lektor Steen Hesager i samarbejde med bibliotekar Peter Bue Nissen og Lars Ovesen fra Næstved Bibliotek og Borgerservice. Samarbejdet giver mulighed for hurtig og effektiv fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker.

Der er adgang til artikler m.m. via skoda.emu.dk 
Der er adgang til film via Filmcentralen.dk

Der kan bestilles materialer direkte til gymnasiet via bibliotek.dk. Man skal oprette en særskilt profil og kan derefter vælge gymnasiet som afhentningssted.

På biblioteket er der en kopimaskine med scanner og farveprint, og 4 computere til elev-login samt en "åben" computer til søgning. Der er en stor fag- og skønlitterær bogsamling til udlån. Ligeledes er der adgang til DVD'er, dokumentarer og onlinefilm i begrænset omfang. 

Biblioteket servicerer både elever og lærere og andre medarbejdergrupper med:

  • Vejledning i brug af biblioteket, søgesystemet, og nationale systemer
  • Vejledning i søgning i eksterne baser
  • Vejledning i informationssøgning i forbindelse med forskellige opgavetyper
  • Vejledning i referencehåndtering

Biblioteket modtager gerne materialeønsker fra elever, faggrupper og personalet. Der tilrettelægges en relevant og konstruktiv indkøbspolitik, der modsvarer både læreres og elevers behov. 

I forhold til opstilling af materialer, så anvendes samme system som på landets folkebiblioteker.  

Biblioteket ønsker at være et åbent videnscenter, hvor elever og lærere mødes på tværs af faggrænser og kan udveksle ideer og synspunkter i et nærende og godt undervisningsmiljø, hvor bibliotekaren indgår som en naturlig samarbejdspartner. 

lars_ovesen.jpg

Lars Ovesen (LOV)

Bibliotekar

Peter Bue Nissen.jpg

Peter Bue Nissen (PBN)

Bibliotekar

Steen Hesager.jpg

Steen Hesager (SH)

Bibliotekar
Tysk, engelsk