Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kantine

Kantinen er dagligt åben kl. 7.45-9.50 og 10.30-13.45

Kantinens tlf. 55 75 69 30
 
Kantinen ligger i terrænplan over for biblioteket (K132). Den ledes af Mark Klausholm og drives ud fra en målsætning om sunde kostvaner.

Alle rydder op efter sig selv efter nedenstående regler:

  • Service må ikke fjernes fra kantinen
  • Brugt service sættes på bakker på de centralt placerede vogne.
  • Affald lægges i affaldssække
  • Stolene sættes op under bordene efter brug
  • Kantinen har ikke plads til alle elever på én gang. Det forventes derfor, at man ikke "holder" på sin plads hele spisefrikvarteret.

Til opretholdelse af de ovenfor anførte ordensregler, etableres en klasseturnusordning, hvor klasserne efter tur fører tilsyn med oprydningen.  

 

Se Fødevareministeriets smileyordning her.

Mark Klausholm

Mark Klausholm (MKL)

Kantineleder

Maria Hvidmose

Maia Hvidemose (MAH)

Kantineassistent

Suzana Caranovic

Suzana Caranovic (SUC)

Kantineassistent