Spring navigationen over og gå direkte til indhold

HF3

En uddannelse for unge, der har brug for ro, tid og støtte.

HF3 er en bred tre-årig ungdomsuddannelse, der primært giver adgang til kortere og mellemlange videregående uddannelser - og med ekstra tilvalg også til visse universitetsfag.

Du får indsigt i mange fagområder, for på HF3 er fagene tæt forbundet med deres professionsrettede perspektiver, altså hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv.

I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.

Hvornår skal du til eksamen og årsprøver?
(årgang 2023-2026)

1.HF
Efter 1. semester (januar): Billedkunst C (mundtligt)
Efter 2. semester (juni): Matematik C (mundtligt og skriftligt), KS-årsprøve (mundtligt), skiftlig årsprøve i dansk.

2.HF
Efter 3. semester (december): KS-eksamen (mundtlig tværfaglig eksamen i alle tre KS-fag samt mundtligt ét af fagene, der udtrækkes af ministeriet)
Efter 4. semester (juni): NF (mundtlig tværfaglig eksamen i alle tre NF-fag samt mundtligt ét af fagene, der udtrækkes af ministeriet). Dansk (mundtligt og skriftligt).

3.HF
Februar/marts: Større skriftlig opgave (SSO) Projektopgave på 10-15 sider
Efter 6. semester (juni):  Engelsk mundtligt og skriftligt, fagpakkefag psykologi mundtligt, fagpakkefag samfundsfag mundtligt, valgfag mundtligt.

 

Hvad er HF3 for dig?
En 3-årig HF-uddannelse for unge med brug for ro, tid og støtte. Du skal være villig til at arbejde med det faglige, med dig selv og med det sociale.

Vi tilbyder en uddannelse med:

Ro: HF3-klasserne er placeret et roligt sted på skolen i eget fast klasselokale
Tid: Kortere skoledage og tid til lektielæsning i skoletiden
Struktur: Undervisningen er struktureret i forudsigelige rammer
Lektiehjælp: Lektiehjælpere hjælper med at strukturere lektier og afleveringer i den daglige lektiecafe
Mentorstøtte: Mentorerne hjælper eleverne med personlige og sociale udfordringer

 

Læs mere i folderen om HF3.

 

Hvordan bliver jeg optaget på HF3?
Du skal visiteres til 3-årig HF. Ifm. optagelsen kommer du til en samtale, hvor du skal medbringe afgangsbevis eller bevis for standpunktskarakterer og eventuelle diagnosepapirer fx i forbindelse med ordblindhed eller anden diagnose.

Kontakt vejleder Henrik Rose, hvis du har spørgsmål.

Du laver en ansøgning på www.optagelse.dk senest 13. marts. Vælg Næstved Gymnasium og HF, HF, derefter vælger du valgfag samt sætter kryds i forrangstype "Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed) (forlænget forløb)".

Gymnasiet skal også modtage kopi af dine skolepapirer og en lægefagligt dokumenteret diagnose og/eller ordblindetest. Det kan gøres på tre måder. Du kan:

- sende en kopi af disse dokumenter som almindeligt brev (mærk kuverten "HF3") eller 

- komme forbi og aflevere dem (mærk kuverten "HF3") eller 

- sende dem elektronisk til sekretær Mette Klog. Skriv "HF3" i emnefeltet. 

(Der kan i særlige tilfælde søges efter 13. marts. Henvend dig til skolen og aftal nærmere). Du bliver herefter indkaldt til en visitationssamtale.

Du kan læse om øvrige optagelseskrav på ug.dk