Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Elevråd

Elevrådet er et talerør for hele gymnasiets grundlag: Eleverne. Vi går ind for medindflydelse og demokrati.

Eleverne er dem, der bedst ved, hvordan det er at gå i skole, og derfor er deres holdning og mening vigtig. Elevrådet er til for at samle elevernes stemmer, så de kan blive hørt af lærere og ledere. For elevrådet er missionen at få et uddannelsessystem, hvor eleverne bliver hørt og et gymnasium, hvor eleverne har medbestemmelse. 

Kampen for eleverne

At tage initiativ, at være en stillingtagende borger, at have indsigt i sine omgivelser og sit samfund; dét er dannelse.
Elevrådet er ikke et sted, hvor man render meningsløst rundt og planlægger møder for at få gratis kage og godskrevet fravær. Det er et knyttet fællesskab, et viljestærkt sammenhold, der vil hæve armene og fremadrette blikket. Fordi vi vil.

Sådan fungerer elevrådet

Elevrådet består af én repræsentant eller suppleant fra hver klasse, og klasserne bestemmer selv på demokratisk vis, hvem det skal være.
Der afholdes møder for hele Elevrådet omtrent hver tredje uge, og derudover mødes udvalgene og arbejdsgrupperne, når det er relevant.
Repræsentanterne fungerer som kontaktpersoner til klasserne og står for kommunikationen mellem Elevrådet og de øvrige elever.
Elevrådet sidder i skolens udvalg, hvor det har medbestemmelse i alt, fra hvilke fag skolen skal udbyde, over maden i kantinen, til hvad og hvor der skal bygges på skolen.
Elevrådet sidder desuden i skolens bestyrelse med to mandater, der kan stemme og tale for elevernes sag.
Elevrådets dagsorden kan sættes af alle elever, og Elevrådet samarbejder med både lærerne, ledelsen og teknisk-administrativt personale for at tale elevernes sag.

Find Elevrådet på Facebook

Elevrådet har deres egen Facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig på skolen. 

Elevrådets vedtægter

Råd og vejledning fra Elevrådet vedr. fravær

Elevrådets  ledelse

Formand: Mikkel Birkum, 1.i


Næstformand: Marius Wriedt, 2.i