Bestyrelsen på NGH

Den 1. januar 2007 blev NGH statsligt selvejende. Det betyder, at skolen ledes af en professionel bestyrelse på 11 medlemmer, hvoraf de 9 har stemmeret.

Bestyrelsesvedtægterne findes her.

Skolens bestyrelse er sammensat således:

nathasja.jpeg

Hanne Fischer

(Formand)

kenneth.png

Kenneth Ladefoged Petersen

CFO Howden Axial Fans ApS, personligt udpeget (næstformand).
Mobil: 25 12 16 24

 

Martin_Niss240x240.jpg

Martin Niss

Lektor, RUC (repræsenterer videregående uddannelser).
Mobil: 25 32 72 55

kirsten.JPG

Kirsten Devantier

Medlem af regionsrådet for Region Sjælland. Udpeget af Region Sjælland.

Mobil: 40 62 75 04

 

john.png

John Lauritzen

Byrådsmedlem, udpeget af Næstved Kommune.

Mobil 51 17 47 95

 

Per.jpg

Per B. Christensen

Direktør, udpeget af Næstved Kommune.

Mobil: 21 69 71 88

 

Birgit.jpg

Birgit Rasmussen

Arkitekt MAA, bygherrerådgiver, byggeøkonom, ejer af CASA, udpeget af Næstved Erhvervsforening.

Mobil: 30 53 03 36.

 

Jesper Kristiansen.jpg

Jesper Kristiansen

Lærer: Naturgeografi, dansk, multimedie.
Tillidsrepræsentant

Pia Koldorf PP.jpg

Pia Koldorf

Bogholder