Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Job på NGH

Næstved Gymnasium og HF søger elevcoach

Næstved Gymnasium og HF er en stor skole med forankret i lokalområdet. Skolen lægger stor vægt på det sociale ansvar, hvilket i praksis betyder, at der er knyttet faste teamlærere, vejledere og uddannelseschefer til alle skolens klasser, og at disse til sammen har ansvaret for at sikre trivsel og udvikling for såvel enkeltelever som klasser og hold.

Skolen har derudover oprettet to stillinger som elevcoaches, hvoraf den ene er vakant. Elevcoachene er centrale personer i skolens støtte- og hjælpefunktioner, og kan være de første, som eleverne henvender sig til, når de har brug for personlig rådgivning og hjælp. Dette kan udspringe af problemer i hjemmet eller problemer på skolen. Der kan f.eks. være tale om:

 • Langvarig sygdom hos eleven
 • Misbrug hos eleven
 • Misbrug, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds
 • Konflikter med elever, lærere eller i hjemmet
 • Oplevelser af lavt selvværd, pres eller stress
 • Angstproblematikker

 

Generelle kompetencer

 • venlig, rammesættende, robust, effektiv og initiativrig
 • har relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund, fx inden for socialpædagogik
 • kan hjælpe en elev med at få sat ord på det, der er svært og hjælpe dem til at finde måder de kan løse deres udfordringer på
 • har lyst til at skabe relationer til de unge og håndtere deres problemstillinger
 • kan skabe tilhørsforhold til eleven og fastholde dem i deres uddannelsesforløb
 • kan hjælpe med elever med motivation for skolearbejdet
 • er ansvarsbevidst, hjælpsom, tør fejle og giver plads til folks forskellighed
 • har forståelse for egen rolle i en stor organisation og respekterer andres roller
 • har erfaring med samarbejder med forskellige faggrupper
 • kan indgå i et fællesskab med kollegaer, hvor der er plads til humor – også i en hverdag, som kan være præget af tunge elevsager
 • er parat til en omskiftelig hverdag, herunder perioder med høj belastning og udviser fleksibilitet i opgaveløsningen

 

Specifikke opgaver
Støtte til elever, herunder elevsamtaler, elevmøder med forældre eller i fx kommunalt regi

 • Opsøgende arbejde f.eks. ved deltagelse på introture og elevfester
 • Tæt samarbejde med skolens studievejledere, lærere og ledelse om fastholdelse af elever
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere bl.a. UU og SSP
 • Opfølgning på elevers fravær
 • Indgå i mentorordning for udvalgte elever
 • Konfliktløsning

Stillingen forventes besat fra 1. december 2022


Generelt om NGH
Næstved Gymnasium og HF har ca. 1300 elever og 150 ansatte.

Vi samarbejder bl.a. med områdets øvrige uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kunstneriske institutioner og idrætsklubber samt med mange skoler i ind- og udland. Det konkrete samarbejde indeholder f.eks. tilrettelæggelse af talentudviklingsforløb for de ældste klasser i folkeskolen, brobygning, samarbejde med lokale virksomheder om konkrete cases, deltagelse i Kulturnatten i Næstved, drift af Sportscollege samt internationalt samarbejde med flere udvekslingsskoler.

 

Skolen lægger vægt et godt arbejdsmiljø for alle ansatte og prioriterer efteruddannelse højt. Man hjælper hinanden og giver hinanden feedback for at blive bedre. 

 

Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 30-37 timer ugentligt og tilrettelægges efter skolens feriekalender. Løn -  og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

 

Vil du vide mere?
Læs om skolen på vores hjemmeside: www.naestved-gym.dk, på Facebook og/eller Instagram. Du kan også kontakte rektor Marianne Bollerup Neuer for flere informationer.

 

Ansøgningen
Ansøgning og CV sendes elektronisk via www.gymnasiejob.dk med relevante eksamenspapirer

 

Ansøgningsfrist
20. oktober 2022 kl. 12.00

 

 

 

Hjælpelærer til HF3 skoleåret 2022-23

Skolen søger en hjælpelærer (gerne en tidligere elev) til at varetage støtteopgaver i forbindelse med undervisning i vores HF3-klasser, autismeklasser samt af og til være ansvarlig for lektiecafeen. Der vil blive givet en introduktion til det at være hjælpelærer, og du vil møde de nuværende hjælpelærere og skulle indgå i et samarbejde med dem, samt lærere, som er i berøring med ovennævnte klasser.

Arbejdsopgaver

 • Hjælpelærer i HF3 (unge med udfordringer, fx angst, svær ordblindhed) og autisme-klasserne
 • Vagt ved eksamener og prøver
 • Der vil være mulighed for andre opgaver i løbet af skoleåret, f.eks. kemi-laboratoriepasser

 

Kompetencer

 • Skal have høje karakterer i mat A og i øvrigt gode karakterer
 • Være imødekommende
 • God til at samarbejde
 • Fleksibel
 • Kunne håndtere mange typer af elever

 

Arbejdstid: min. 15 timer ugentligt

 

Løn: Efter gældende overenskomst

Du kan læse mere om skolen her: https://naestved-gym.dk/det-kan-vi/hvorfor-ngh/

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at skrive til uddannelseschef Jon Hestbech, nghjh@naestved-gym.dk

 

Ansøgningsfrist d. 7. okt. 2022. Du kan sende din ansøgning til uddannelseschef Jon Hestbech, nghjh@naestved-gym.dk  

 

Der afholdes samtaler i uge 41.