Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Job på NGH

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF SØGER ÅRSVIKAR I MEDIEFAG

Næstved Gymnasium og HF søger årsvikar i mediefag

 

Næstved Gymnasium og HF søger pr. 1. januar 2024 en årsvikar i mediefag til to c-niveauhold. Afhængig af fagkombination, kan der blive tale om flere hold.

Ansøgerne bedes oplyse alle fag, som man har undervisningskompetence i. Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse.

 

Næstved Gymnasium og HF søger en lærer

Generelle kompetencer:

 • der leverer undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet
 • der kan lide at færdes i et miljø med mange unge mennesker
 • der indgår konstruktivt i samarbejde med kollegaer og ledelse om udvikling af undervisningen både i fagene, på tværs af fag og i klasseteams
 • der er opmærksom på elevernes trivsel som en vigtig forudsætning for læring og derfor arbejder aktivt hermed
 • der er ansvarsbevidst, hjælpsom, tør fejle og giver plads til folks forskellighed
 • der har forståelse for egen rolle i en stor organisation og respekterer andres roller
 • der er parat til en omskiftelig hverdag og udviser fleksibilitet i opgaveløsningen

 

 

Næstved Gymnasium og HF tilbyder bl.a.

 • et inspirerende fagligt og didaktisk samarbejdsmiljø
 • et lærerkollegie med både erfarne og nye kollegaer
 • sociale aktiviteter for alle ansatte
 • gode faciliteter (fx forberedelseslokaler, laboratorier, FoodLab & MakerSpace, adgang til motionsrum)
 • gode efteruddannelsesmuligheder
 • en involverende pædagogisk ledelse
 • arbejdscomputer
 • tutorordning og intro for nye

 

Om NGH

NGH er en stor, moderne og velfungerende skole på Sydsjælland med eleven i centrum.

Vi har ca. 1.350 elever og 160 medarbejdere. 

 

På NGH ønsker vi at give vores elever de bedste forudsætninger for læring. Dette sker med udgangspunkt i undervisning af høj kvalitet og skolens fællesskaber, hvor alle har et medansvar. Eleverne skal trives og udvikle sig sammen i løbet af deres skoletid, og de skal senere i livet tænke tilbage på tiden på NGH med den største glæde. 

På NGH lægger vi stor vægt på at kunne rumme mange forskellige unge mennesker, og vi tilbyder således både stx, hf, hf3 og ASF-linje, ligesom frivillige og talentaktiviteter indgår i skolens udbud. Vi er ambitiøse på alle elevers vegne og har en systematisk tilgang til løbende kvalitetsudvikling.

NGH er en åben skole, der har mange samarbejder med erhvervslivet, andre skoler og institutioner i ind- og udland, idrætsklubber, museer, foreninger, kommuner, teatre m.m.

NGH er således en udviklingsorienteret skole, og vi lægger stor vægt på et tæt, professionelt samarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og sørger for gode kompetenceudviklingsmuligheder for alle ansatte – både individuelt og fælles.

 

Ansættelsesvilkår
Løn -  og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem staten og GL.

 

Vil du vide mere

Læs om skolen på vores hjemmeside: www.naestved-gym.dk, på Facebook og/eller Instagram. Du kan også kontakte vicerektor Jon Hestbech for flere informationer.

Ansøgningen

Ansøgning og CV sendes elektronisk via www.gymnasiejob.dk med dokumentation for gennemførte eksaminer, pædagogikum samt eventuelle referencer snarest muligt og senest den 03. december 2023.

Vi påbegynder ansættelsessamtaler løbende.