Job på NGH

Ledige stillinger bliver slået op her på siden og på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte uddannelser, gerne i én samlet PDF-fil til mail: skolen@naestved-gym.dk

Du kan få yderligere oplysninger om alle stillinger ved at henvende dig til rektor Susanne Stubgaard på 
telefon 55 72 06 76 eller st@ngh.nu 

 

Ledige stillinger:

Næstved Gymnasium og HF søger 4-6 lærere i fagene spansk, tysk, engelsk, billedkunst og idræt med ansættelse fra 1.august 2018, gerne i kombination med et andet gymnasierelevant fag.

Næstved Gymnasium og HF er en stor skole med ca.1400 elever og 160 ansatte. Skolen udbyder såvel stx som hf og har en stabil elevtilgang.


Skolen søger lærere, der leverer undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet og som indgår konstruktivt i lærersamarbejdet omkring klasserne og er opmærksomme på elevernes trivsel som en vigtig forudsætning for læring. Derudover forventes du deltage i blandt andet aktiviteter som talentudvikling og samarbejde med grundskolerne i området, ligesom du forventes at samarbejde med kolleger og ledelse om udvikling af undervisningen.

Skolen lægger vægt på faglighed og fællesskab, på at have et godt miljø for såvel ansatte som elever og på at være en lokal skole med et globalt udsyn. Skolen prioriterer derfor samarbejder med lokale virksomheder og institutioner samt internationale samarbejder særdeles højt. 

Vi forventer, at du har lyst til at arbejde tæt sammen med andre i en udfordrende hverdag, hvor videndeling samt faglig og pædagogisk sparring er en integreret del af samarbejdet i såvel fagteam samt klasseteam.

Skolen har gode fysiske rammer – bl.a. moderne lærerarbejdspladser og laboratorier. Alle lærere tilbydes bærbar pc samt arbejdsgiverbetalt hjemmeopkobling som en del af skolens personalepolitik.

Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse. Ansøgere, der ikke har pædagogikum, tager normalt pædagogikum i løbet af det første ansættelses år.

Ansættelsesvilkår

Løn -  og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem staten og GL.


Yderlige oplysninger

Yderlige oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Rektor Susanne Stubgaard på tlf. 55 72 06 76 eller mail: nghst@naestved-gym.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen sendes elektronisk med dokumentation for gennemførte eksaminer samt eventuelle referencer snarest muligt og senest d. 20. april 2018 til:


Næstved Gymnasium og HF

mail: skolen@naestved-gym.dk

Samtaler gennemføres løbende.

Læs mere på skolens hjemmeside: www.naestved-gym.dk og 

https://www.gymnasiejob.dk/jobopslag/62178