Organisation

 

Figuren viser vores virksomhedsdiagram.

Det centrale på Næstved Gymnasium og HF er undervisning. I den inderste cirkel er driftsfunktionerne indtegnet. I den yderste cirkel med de store blå ringe ses den formelle rammestruktur (bestyrelsen mv.). I midterste cirkel ses skolens mange udvalg, som er dem, der binder den yderste cirkel sammen med kernefunktionen og hverdagen.