Samarbejdspartnere

NGH er et åbent gymnasium og vi samarbejder med virksomheder og skoler både i lokalområdet men også i udlandet. 

Talentudvikling

På NGH er der mange muligheder for talentudvikling.

Hvorfor NGH?

Læs om vores uddannelser, traditioner og studielivet på NGH

Næstved Gymnasium og HF

Din fremtid via faglighed og fællesskab

 

Velkommen til skolen.

NGH er en lokal skole med et globalt udsyn.

Fokus for skolen er naturligvis undervisningen. Undervisning er et bredt begreb, der ikke alene dækker over faglig indlæring af grammatik, en fysisk/kemisk formel eller en bestemt metode. Undervisningen medvirker også til udvikling af de almene, sociale og personlige kompetencer. 

Vi håber, at hjemmesiden kan give dig et godt indtryk af dette.  

God kontakt til omverdenen
Skolen har god kontakt til omverdenen lokalt, regionalt og internationalt.
Lokalt samarbejder vi f.eks. med Næstved SportsCollege, Talentskolen, Næstveds øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi samarbejder også med lokale virksomheder og institutioner for at gøre undervisningen virkelighedsnær og anvendelsesorienteret.

Internationalt samarbejder vi med gymnasier i bl.a. Zagreb, Jiaxing og i Poitiers. Siden 2009 har vi haft et udvekslingssamarbejde for både elever og lærere med en kinesisk high school.

Studieture og talentudvikling
Alle elever får tilbud om en studierejse til udlandet af en uges varighed, ligesom ekskursioner til nære og fjerne lokaliteter er en del af skolens undervisningstilbud.

Talentfulde elever har mulighed for at videreudvikle deres talent i et af skolens mange talentprogrammer inden for de fleste fag.

Åbenhed og tolerance
Vi lægger vægt på at være en udviklingsorienteret skole og deltager derfor løbende i nationale og internationale samarbejder. Skolen lægger vægt på åbenhed og tolerance. Vi har en demokratisk struktur, der giver alle mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på skolens udvikling og dagligdag. Dette sker f.eks. gennem et aktivt elevråd, der er repræsenteret i alle skolens udvalg.

Samværet og samarbejdet med andre udvikles også gennem deltagelse i et eller flere af de mange frivillige undervisningstilbud, der er efter skoletid - så som frivillig idræt, drama, musik og billedkunst.

Susanne Stubgaard

Rektor