Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lærere

Adam Rosenmunthe.jpg

Adam Rosenmunthe (AR)

Matematik, musik

Anders Thannin Aasted Jørgensen

Anders Thanning Aasted Jørgensen (ANJ)

Matematik

Anke Karppinen

Anke Karppinen (KA)

Engelsk, oldtidskundskab 

Berit Bang Jensen

Berit Bang-Jensen (BB)

Tysk, fransk, latin

Bettina Franck

Bettina Holm Franck (BT)

Biologi, kemi, bioteknologi

Bobbi Skræp.jpg

Bobbi Westphalen Skræp (BW)

Spansk, dansk

Charlotte Madsen

Charlotte Madsen (CM)

Autismeklasse-

koordinator, engelsk, samfundsfag

Christian Lundmand

Christian Lundmand (CLU)

Fysik, matematik

Christina Baarup Henriksen.jpg

Christina Baarup Henriksen (CB)

Dansk

Cæcilie Madsen

Cæcilie Madsen (CE)

Dansk, religion

Daniel Christiansen.jpg

Daniel Bo Christiansen (DA)

Matematik, fysik, geovidenskab

Diana Andersen

Diana Andersen (DIA)

Idræt, naturgeografi
Uddannelseschef

Dorte Jensen DO (1)

Dorte Jensen (DO)

Dansk, engelsk

Elias Solnør

Elias Solnør (ELI)

Hjælpelærer

Emil Achton Vincents.jpg

Emil Achton Vincent (EV)

Spansk, historie

Emil Skovlykke Carlsen

Emil Skovlykke (ESC)

Dansk, filosofi

Emma Karoline Jørgensen

Emma Karoline Jørgensen (EM)

Engelsk og historie

Esben Jacobsen.jpg

Esben Jacobsen (EJ)

Naturgeografi, geovidenskab, historie

Frederik Heiselberg

Frederik Heiselberg (FH)

Historie, samfundsfag

Frederikke Pedersen

Frederikke Pedersen (FRP)

Matematik

Frederikke Skov Henriksen

Frederikke Skov Henriksen (FHE)

Matematik

Georg Kaliebe Polke

Georg Kaliebe Polke (GP)

Samfundsfag, tysk, innovation

Hanne Egebjerg Johansen

Hanne Egebjerg Johansen (HE)

Engelsk, filosofi

Heidi Van Den Heijkant Christiansen

Heidi van den Heijkant Christiansen (HVC)

Dansk, samfundsfag

Helene Reinholdt Jørgensen.jpg

Helene Reinholdt Jørgensen (RS)

Dansk, historie

Helle Kronstedt.jpg

Helle Kronstedt (HS)

Engelsk, dansk

Henrik Rose

Henrik Rose (HR)

Musik, idræt

Henrik R.

Henrik Rosleff (RO)

Historie, latin, oldtidskundskab, innovation

Uddannelseschef

 

Ina Kjølby Korneliussen

Ina Kjølby Korneliussen (IN)

Dansk, billedkunst

Isabelle Verhaeghen

Isabelle Verhaeghen (IV)

Kinesisk, fransk

Jakob Malmskov.jpg

Jakob Malmskov (JW)

Idræt, naturgeografi

Jan Lærke Clausen

Jan Clausen (JC)

Engelsk, idræt

Jane Holm

Jane Holm (JAH)

Idræt, matematik

Janni Horne Henriksen

Janni Horne Henriksen (JI)

Dansk, engelsk

Jesper Bruun Olsen

Jesper Bruun-Olsen (JO)

Historie, idræt

Jesper Jansson

Jesper Jansson (JEJ)

Idræt, naturgeografi

Jepser Kristiansen

Jesper Kristiansen (JK)

Naturgeografi, dansk, informatik

Johannes Normann Andersen

Johannes Normann Andersen (NJ)

Historie, idræt

Jan Ulrik Hestbech

Jon Hestbech (JH)

Dansk, historie
Vicerektor

Jonas Halberg Pedersen

Jonas Halberg Pedersen (JP)

Historie, samfundsfag

Jonas Hansen.jpg

Jonas Hansen (HJ)

Dansk, engelsk

Kaia Møller Gamsbøl

Kaia Møller Gamsbøl (KAG)

Hjælpelærer

Kasper Malmskov.jpg

Kasper Malmskov (KM)

Samfundsfag, filosofi

Kate Jørgensen

Kate Jørgensen (KJ)

Dansk

Kathrine Oddershede

Kathrine Oddershede (KHO)

Biologi, kemi

Katrine Bogh Larsen KT

Katrine Bogh Frederiksen (KBF)

Dramatik, engelsk

Kent Pedersen

Kent Bo Petersen (KP)

Historie, idræt

Kevin Henriksen.jpg

Kevin Henriksen (KE)

Fysik, kemi

Kim Bidstrup Withen.jpg

Kim Bidstrup Withen (KB)

Biologi, kemi, bioteknologi

Kirsten Nevers KS

Kirsten Søgaard Nevers (KS)

Musik, drama

Kirstine Lund

Kirstine Lund (KIL)

Biologi

Kristian Kuren Mouritzen

Kristian Koren Mouritzen (KK)

Engelsk, idræt

Lars Otto Vestergaard Jensen

Lars Otto Vestergaard Jensen (VJ)

Biologi, matematik

Lasse Bentz

Lasse Bentz (BE)

Musik, engelsk

Laura Westh Fich LW

Laura West Fich (LW)

Dansk, oldtidskundskab

Lea Damgaard

Lea Damgaard (LD)

Dansk, dramatik, religion

Lene Birgitte Nørregaard

Lene Nørregaard (BI)

Idræt, biologi

Lillian Roiy Holst

Lillian Roiy Holst (LH)

Biologi, kemi, bioteknologi

Lis Gertrud Kildsig.jpg

Lis Gertrud Kilsig (GK)

Historie, spansk

Lis Sejersen.jpg

Lis Sejersen (SE)

Tysk, religion

Lone Sand LO

Lone Sand (LO)

Musik, spansk

Louise Dorthea Eskerod LDE

Louise Dorthea Eskerod (LDE)

Dansk, samfundsfag

Mads Jeppesen

Mads Jeppesen (MFJ)

Dansk, historie, erhvervsøkonomi

Mads Ole Lind.jpg

Mads Ole Lind (MO)

Biologi, idræt, kemi, bioteknologi

Magnus Johan Lindstrøm Thorup-Skovsted.jpg

Magnus Thorup-Skovsted (DY)

Historie, oldtidskundskab

Maja Sølling Cray.jpg

Maja Sølling Cray (SC)

Matematik, fysik

Manfred Christiansen

Manfred Christiansen (MAC)

Billedkunst, design, tysk

Maria Dose Jørgensen

Maria Dose Jørgensen (DB)

Dansk, samfundsfag

Maria Pilar Palomino

Maria Pilar Palomino (PR)

Spansk

Adam Rosenmunthe

Mari-Louise Søs Altenburg (ML)

Biologi, idræt

Marianne Bollerup Neuer MB2

Marianne Bollerup Neuer (MB)

Samfundsfag, idræt

rektor

Marianne Kastberg

Marianne Kastberg (MN)

Latin, oldtidskundskab

Martha Møller

Martha Møller (RM)

Biologi, idræt

Martin Trøhling Jensen.jpg

Martin Frøhling Jensen (MF)

Fysik, matematik

Mathias Eggert Wadsholt.jpg

Mathias Eggert Wadsholt (MW)

Engelsk

Mathias Ladefoged LA

Mathias Ladefoged (LA)

Idræt, psykologi

Mathias Larsen

Mathias Larsen

Engelsk, retorik

Mathilde MEH

Mathilde Egede Hallgren (MEH)

Idræt, historie

Mette Hansen.jpg

Mette Hansen (MH)

Engelsk, oldtidskundskab

Mette C. Køie.jpg

Mette Køie (CK)

Idræt

Michael Hansen

Michael Bruus Hansen (MI)

Historie, religion

Mikkel Hindholm

Mikkel Hindholm (HI)

Kemi, biologi, bioteknologi, informatik

Mikkel Kjellberg

Mikkel Kjellberg (MIK)

Kemi, matematik

Natascha Nadarajah

Natascha Nadarajah (NN)

Engelsk, matematik

Nicolai Skovby

Nicolai Skovby (NS)

Fysik, Matematik, Astronomi

Nicolaj R. Christiansen

Nicolaj R. Christiansen (NC)

Historie, samfundsfag

Nicolas Busch

Nicolas Busch (NIB)

Historie, Samfundsfag

Nils NG

Nils Ulrik Grove (NG)

Erhvervsøkonomi, matematik, fysik, informatik, uddannelsechef

Noel Brings Jacobsen.jpg

Noel Brings Jacobsen (NO)

Naturgeografi, filosofi, dansk

Patrik Hegelund Petersen

Patrik Hegelund Petersen (PHP)

Dansk, historie

Per Nørholm Rasmussen.jpg

Per Nørholm Rasmussen (RA)

Samfundsfag, idræt, informatik

Per Præstholm.jpg

Per Præstholm (PE)

Fysik, kemi

Peter Ellegaard.jpg

Peter Ellegaard (PL)

Historie, samfundsfag

Peter Kastberg Hansen.jpg

Peter Kastberg Hansen (PK)

Matematik, fysik

Peter Trautner Brander

Peter Trautner Brander (PT)

Astronomi, matematik, fysik

Pia Gehl Bjørnestad.jpg

Pia Gehl Bjørnstad (PB)

Musik, psykologi

Randi Lysgaard

Randi Volt Lysgaard (RVL)

Dansk, psykologi

Rasmus West Eliasen

Rasmus Eliasen (EL)

Historie, tysk, oldtidskundskab

Rosemarie Nielsdatter Houkjær

Rosemarie Nielsdatter Houkjær (RN)

Dansk

Rune Eklund Meidell

Rune Meidell (RU)

Dansk, samfundsfag

Sille Gyllenborg

Sille Gyllenborg (GB)

Dansk, religion

Simon Winther Beierholm

Simon Beierholm (BR)

Dansk, religion

Simon Rom Gjerø

Simon Rom Gjerø (GJ)

Kinesisk, historie

Simon S. Pedersen SA

Simon Sauer Pedersen (SA)

Historie, oldtidskundskab

Simone Hanehøj

Simone Hanehøj (SIH)

Dansk, mediefag

Sisse Sahl Ibsen.jpg

Sisse Sahl Ibsen (IB)

Psykologi, religion

Sofie Flykt

Sofie Flykt (SOF)

Dansk, engelsk

Sofie Madsen

Sofie Madsen (SOM)

Engelsk, mediefag

Sofie Sivebæk Kristensen

Sofie Sivebæk Kristensen (SK)

Dansk, billedkunst

Soleah Lund Christensen

Soleah Lund Christensen (SOC)

Biologi, psykologi

Sonja Damgaard

Sonja Damgaard (SD)

Spansk, idræt 

Steen Hesager

Steen Hesager (SH)

Tysk, engelsk

Steen Malmberg MM

Steen Malmberg (MM)

Matematik

Stig Suhr Salomonsen

Stig Salomonsen (SSS)

Fysik, matematik, informatik

Stine Birgitte Nikolajsen.jpg

Stine Nikolajsen (NI)

Dansk, drama

Sune Rugbjerg.jpg

Sune Rugbjerg (SR)

Historie, samfundsfag

Susan Duvander

Susan Duvander (SU)

Engelsk

Susanne Brandbyge Nielsen

Susanne Brandbyge Nielsen (SN)

Russisk, engelsk

Thomas Bang TB

Thomas Bang (TB)

Biologi

Thomas Bo Jørgensen

Thomas Bo Jørgensen (BJ)

Spansk, tysk

Thomas Jan Mathias Høyer.jpg

Thomas Høyer (HO)

Kemi, matematik

Thomas Jørgensen.jpg

Thomas Jørgensen (TJ)

Fysik, matematik

Thomas Sand Svendsen.jpg

Thomas Sand Svendsen (SV)

Kemi, fysik, bioteknologi

Tobias Knudgard Jensen

Tobias Knudgaard Jensen (TKJ)

Idræt

Tor Sonne.jpg

Tor Arboe Sonne (SO)

Samfundsfag, historie

Torben Fogh Sørensen.jpg

Torben Fogh Sørensen (TF)

Dansk, religion

Torben Kirk.jpg

Torben Kirk (TK)

Tysk, samfundsfag

Ulla Bergholt Ravn

Ulla Ravn (UR)

Tysk, engelsk