Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vision

På NGH arbejder vi for, at alle elever får de bedste forudsætninger for læring, deltagelse i fællesskaber og medansvar i en bæredygtig hverdag.

Sådan lyder NGH’s vision fra 2023. 

Vi sætter barren højt på NGH. Ikke blot er vores mål at dygtiggøre eleverne rent fagligt – vi ønsker også at danne dem og klæde dem på til videre uddannelse.

Læring foregår i mange forskellige kontekster på NGH og er ikke alene knyttet til det klassiske undervisningsrum og til fagene. Hos os understøttes og udvikles elevernes læring også fx i de sociale fællesskaber, ved de frivillige aktiviteter og ved ud-af-huset-aktiviteter.

Målet er, at hver enkelt elev udvikler sig mest muligt i samspil med andre, og at hver enkelt elev oplever at blive hørt og set og får mulighed for at selv at bidrage til fællesskaberne på skolen.

På NGH er fællesskaber aldrig envejs. Et klassefællesskab eksisterer ikke, hvis kun få deltager og vil det. Både læring og fællesskaber kræver deltagelse, engagement og medansvar. Vi forventer og forpligter hinanden og vores elever til at tage ansvar for læringen og fællesskabet.

Bæredygtighed ikke blot pantsystemer, plantning af nye træer og påfyldning af blæk i tusser på NGH. Det er også en måde at være sammen på i hverdagen. Det er også undervisning, didaktik og læring. Bæredygtighed er ikke kun noget vi gør, det er også noget vi er.

På NGH er vores vision ikke bare tomme ord. Den er både et pejlemærke og er virksom i vores dagligdag. Visionen er for os alle.