Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Når du er blevet student

Autisme-linjen har samme faglige vilkår som øvrige STX-uddannelser og er derfor adgangsgivende til videregående uddannelser. Næstved Gymnasium og HF guider og støtter dig, når du skal til at træffe de måske svære valg om job og uddannelse efter gymnasiet.
Vi støtter dig i løbet af gymnasietiden i at deltage i uddannelsesmesser, studiepraktik og åbent hus-arrangementer. Samtidig hjælper vi med at sende ansøgningen af sted til den næste uddannelse og søge SU eller SPS. 

De videregående uddannelser har meget forskellige adgangskrav, og derfor kan det være en god idé at undersøge adgangskravene på de forskellige uddannelser på “Adgangskortet”.

Se brochuren om autismelinjen her. 

Jeg har haft stor glæde af baglandet på Næstved Gymnasium og HF, når jeg havde behov for hjælp til at komme videre efter gymnasiet. Selv her tre år efter har de stået klar til at hjælpe, da jeg havde behov for hjælp til at komme i gang med videregående uddannelse. Det har været en god og tryg vejledningsproces og en kæmpe hjælp.
(Line, student 2018)

Vejledningsforløb i autisme-klasserne

Vejleder og studievalgsvejleder tilbyder individuel vejledning, mens du er elev i autismeklassen – og også hvis du får behov for deres hjælp også efter studentereksamen.

Derudover er der planlagt følgende karrierelæringsaktiviteter gennem gymnasietiden:

1.g
Autismeklassernes vejleder og en studievalgsvejleder fra Studievalg Danmark kommer på besøg i klassen og fortæller om, hvad eleverne kan bruge dem til, og hvordan og hvornår de vil møde vejlederne i løbet af deres tid på gymnasiet. 

Studieretningen for autismelinjen ligger fast, men rammerne for valg af det 4. A-niveaufag samt øvrige valgfag i 3.g ridses op. Det videregående uddannelsessystem bliver præsenteret, samt hvilke overvejelser det kan være relevant at gøre sig ift. de kommende valg.
Vejlederne tager en snak om drømme for fremtiden med hver enkelt elev undervejs. 

Begge vejledere deltager desuden i det første forældremøde.

 

2.g

I efteråret deltager klassen i Karrieretanken, hvor eleverne har mulighed for at høre nærmere om konkrete uddannelses- og karrieremuligheder fra lokale og nationale udbydere.

I foråret holder studievalgsvejlederen et oplæg, som hedder ”På vej”. Ideen er at igangsætte en proces, der i løbet af 3.g gerne skulle føre til en afklaring hos den enkelte elev angående vedkommendes fremtidige studievalg.

 

3.g
I starten af året holder studievalgsvejlederen et oplæg om Studiepraktik, Studerende for en dag og Åbent hus-arrangementer, som eleverne har mulighed for at deltage i. Oplægget følges op med individuelle vejledningssamtaler med studievalgsvejlederen.

Studievejlederen støtter eleven i at muliggøre deltagelse i Studiepraktik. Det kan være overvældende at skulle besøge et fremmed sted i flere dage på egen hånd. Derfor taler vejlederen med eleven om behov for støtte.

Klassen deltager igen i Karrieretanken.

Sidst på efteråret holder studievalgsvejlederen et oplæg, der hedder ”Studie- og karriereveje”. Oplægget fokuserer på den enkelte elevs ønsker for fremtiden ud fra interesser, kompetencer, motivation m.m. Oplægget følges op med individuelle samtaler med alle elever angående deres ønsker for tiden efter 3.g.

I februar holder studievalgsvejlederen et oplæg der hedder ”Ansøgning og optagelse” på de videregående uddannelser. Her gennemgår vejlederen i detaljer kvote 1, kvote 2, standby, bonusordninger m.m. samt hvordan man ansøger om en plads på en erhvervsuddannelse.

I foråret inviteres alle elever og forældre til et fyraftensarrangement, hvor en af skolens vejledere og studievalgsvejlederen fortæller om optagelsesprocedurer til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, støttemuligheder, planlægning af sabbatår, samt videre adgang til vejledning efter gymnasiet. Vi inviterer tidligere studenter fra vores autismelinje til at komme og fortælle om deres uddannelses- og karriereforløb. Herefter er der tid til individuel vejledning med vejleder og studievalgsvejleder.  

Op mod ansøgningsfristen i starten af juli, er der igen mulighed for hjælp til ansøgning for dem, der vil i gang med uddannelse umiddelbart efter studenterhuen er kommet på hovedet.

 

Efter gymnasiet
Vejledningen er til rådighed også efter gymnasietiden. Det kan være, at man har nye overvejelser efter sabbatår, man ønsker at drøfte med en vejleder. Det kan også være, der opstår behov for at indhente udtalelse fra vejleder ift. at søge støtte på en videregående uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder for autismeklasserne Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.