Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om autismelinjen

Undervisning i eget klasselokale

Som elev i autismeklassen går du i klasse med højst 11 andre elever.
Skolen vil støtte dig til så vidt muligt at tage en studentereksamen på normale vilkår, hvilket indbefatter bl.a. idræt, studietur i 2.g, fællestimer mv. 

Som udgangspunkt holder du og din klasse til i jeres eget særligt indrettede klasselokale, der støtter dine og dine klassekammeraters behov. Det ligger i en fløj sammen med autismeklasserne fra de andre årgange. I fløjen er der også fællesområder, fx Stillerummet og rum til gruppearbejde og hygge på tværs af autismeklasserne.

I 3.g vil du have nogle få valgfag på blandede hold i andre lokaler. 

 

Særlig efteruddannelse til klassens lærerteam 

Klassens lærerteam har gennemgået en særlig efteruddannelse og vil arbejde tæt sammen om din kompetenceudvikling og trivsel. En fagperson med særlig viden om autisme og særlige behov vil deltage i visitationssamtalerne.

Undervisningen på Næstved Gymnasium og HF bliver i høj grad understøttet af IT, så vi forventer, at du medbringer din egen PC eller tablet. Skema, lektier, opgaver samt en del undervisningsmaterialer ligger elektronisk, ligesom opgaver afleveres elektronisk.

Ud over to klasselærere er der tilknyttet en studievejleder til din klasse samt en ekstra lærer, der har regelmæssige samtaler med dig, og som du altid kan kontakte.

Skolen anser dine forældre som vigtige ressourcepersoner og forventer et tæt forældresamarbejde med dem, gennem din tid på NGH. Der er hvert år forældrekonsultation for alle tre årgange og i maj måned er der et møde for de elever, der er blevet optaget til den kommende 1.g-klasse og deres forældre, så alle kan møde hinanden før sommerferien.

De specifikke procedurer omkring vejledning og støtteforanstaltninger vil blive tilpasset din individuelle situation og behov.

 

Kontakt

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder for autismeklasserne Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.